21 octubre 2010

Què són els trastorns de conducta?

Sota aquest diagnòstic s’engloba tot un grup de problemes conductuals i emocionals, més freqüents en homes (de 4 a 12 vegades) i que es caracteritzen per presentar-se de forma persistent i repetida (més de 6 mesos):
– Serioses dificultats per mantenir conductes adequades a les expectatives de les figures d’autoritat (pares, mestres).
– Falta repetida de respecte als drets.
– Falta de cooperació, desafiament i comportament hostil cap a les figures d’autoritat.
Aquests trastorns, que poden començar abans dels 10 anys d’edat (la qual cosa comporta pitjor pronòstic), es solen presentar com:
– Agressió a persones o animals (amenaçar, barallar- se, ser cruel amb els animals).
– Destrucció de propietats (iniciar focs, destruir una cabina telefònica).
– Enganys, mentides o robatoris (agafar el cotxe d’un altre, robar en una botiga, mentir per aconseguir un benefici).
– Greu violació de les normes (“fugar-se”, “fer campana”, arribar tard a casa).
– Conductes d’oposició i desafiament (discussions, insults, desafiaments).

Deixa un comentari
18 octubre 2010

Risc de suïcidiÉs important tenir present que:
– El suïcidi és la tercera causa de mort en els adolescents a Catalunya.
– Els intents autolítics tendeixen a augmentar.
– Algunes enquestes reflecteixen que un 11% de les noies i un 8% dels nois han pensat en algun moment en la possibilitat de suïcidar-se.
Els trastorns afectius i els esquizofrènics són les causes més freqüents de suïcidi consumat.
– Els conflictes familiars són la causa desencadenant del 50% dels intents de suïcidi en els adolescents.
– El risc autolític augmenta en famílies poc contenidores, adolescents impulsius, solitaris o amb aïllament social.
– Mai cap intent autolític pot considerar-se banal.
– És una causa de mort evitable en molts del casos.

Deixa un comentari
11 octubre 2010

Trastorns afectius. Depressió

Segons consta en el Protocol de salut mental infantil i juvenil del Programa del nen sa:

La depressió és un trastorn de l’estat de l’humor caracteritzat per tristesa i incapacitat per experimentar plaer, persistent en el temps i que deteriora les relacions laborals, escolars i socials de la persona.
La mania sol manifestar-se per eufòria, excitació i hiperactivitat motora i verbal. La tristesa i l’eufòria poden associar-se o ser substituïdes per irritabilitat i/o agressivitat. Ambdós trastorns solen incloure alteracions del son i de la gana.
És important saber que els símptomes afectius poden correspondre a un trastorn afectiu específic o poden ser el símptoma d’un altre quadre psicopatològic greu o lleu (consum de tòxics, etapa prodròmica d’un trastorn esquizofrènic, trastorns adaptatius).

Per altra banda, caldrà fer sempre el diagnòstic diferencial respecte a períodes de decaïment i astènia (adolescent cansat), normals en l’adolescència.
Estudis recents situen la prevalença del trastorn afectiu en l’adolescent prop del 4% i la prevalença de símptomes afectius més o menys greus en el 30% dels adolescents.
Tots els estudis estan d’acord en dir que aquestes patologies tendeixen a augmentar en els darrers anys.
Els trastorns afectius són el factor de risc més important en els intents autolítics i les conductes suïcides.

Deixa un comentari
20 octubre 2010

Tertúlia canal taronja, 21 d’octubre Dijous dia 21 d’octubre, després del telenotícies del vespre, els nostres tertulians ens parlaran dels “Trastorns de la Conducta”

 Jaume Carbonés, Director EAP Osona

 Joan Cartanyà, metge de família del servei de pediatra ABS Vic Nord

 Lali Sanjosé, infermera ABS Vic Sud i programa salut i escola.

Deixa un comentari
14 octubre 2010

Senyals d’alarmaÉs important conèixer els signes d’alarma per poder fer una detecció adequada a temps. A continuació especificarem els signes d’alarma de la mania i la depressió per separat per ajudar a la seva
diferenciació.
Senyals d’alarma del quadre maníac
– Irritabilitat, agressivitat.
– Idees de grandesa i de poder-ho fer tot.
– Excitació, eufòria exagerada.
– Parla accelerada i/o inconnexa.
– Descontrol d’impulsos (conducta sexual, joc compulsiu).
– Insomni sense sensació de cansament.
– Conducta explosiva i desorganitzada.
– Dificultat en fixar l’atenció.
– Abús de tòxics.
– Idees de persecució, idees delirants.

Senyals d’alarma del quadre depressiu
– Tristesa.
– Irritabilitat, mal humor, agressivitat.
– Pèrdua de la capacitat per interessar-se i gaudir (anhedonia).
– Descens del rendiment acadèmic.
– Idees de suïcidi o pensaments persistents sobre la mort.
– Queixes somàtiques (mal de cap, mal de panxa).
– Pessimisme, apatia, avorriment persistent.
– Culpabilitat excessiva, menyspreu personal.
– Astènia.
– Pensament enlentit.
– Descens del rendiment acadèmic.
– Aïllament social.
– Lentitud psicomotora.
– Insomni o somnolència.
– Pèrdua de la gana, aprimament.
– Queixes somàtiques (mal de cap, mal d’estómac).
– Abús de tòxics.

Deixa un comentari
7 octubre 2010

SALUT MENTAL (Octubre-Gener)Aquest quadrimestre parlarem de trastorns afectius, trastorns de la conducta i trastorns de la conducta alimentària

Els trastorns afectius els podem classifica en:
· Trastorns depressius
· Trastorns maníacs (trastorn bipolar)
La característica específica dels trastorns afectius és que en un moment donat es produeix un canvi (símptoma) que abans no hi era. A diferència de com passa als adults, la irritabilitat i l'agressivitat predominen sobre la resta de components.

Trastorns de la conducta
Amb aquest diagnòstic s’engloba tot un grup de problemes conductuals i emocionals, més freqüents en homes (de quatre a dotze vegades més) i amb pitjor pronòstic si es presenten abans dels deu anys.

Trastorns de la conducta alimentària
L’anorèxia nerviosa i la bulímia nerviosa són trastorns psiquiàtrics que es defineixen per uns símptomes característics. En aquestes malalties, hi intervenen factors genètics i/o biològics, factors ambientals, factors individuals i tota una sèrie de factors que en poden ser els desencadenants.

Deixa un comentari