21 abril 2010

Factors de protecció dels adolescentsFactor de protecció: Atribut o característica individual, condició situacional o context ambiental, que inhibeix, redueix, o atenua la probabilitat de patir un trastorn o problema específic.

Factors de protecció d’ampli espectre


 1. Família contenidora amb bona comunicación interpersonal

 2. Alta autoestima

 3. Projecte de vida elaborat, fortament internalitzat

 4. Locus de control intern, ben establert

 5. Sentit de la vida

 6. Permanència en el sistema educatiu forma

 7. Elevat nivell de resiliència


Resiliència
El terme resiliència prové de la física, i es refereix a una qualitat de determinats materials de no deformar-se davant les pressions i els cops, i a la seva capacitat de resistència al xoc.

L’aplicació d’aquest terme a les ciències de la salut sorgeix de la següent pregunta:
Perquè alguns individus que creixen en situacions d’adversitat són capaços de madurar de manera saludable i productiva, mentre que existeixen individus que sembla que mai seran capaços de superar les adversitats experimentades durant els primers anys de vida?

Deixa un comentari
20 abril 2010

Factors de risc dels adolescents

Factor de risc: Condicions socials, econòmiques o biològiques, conductes o ambients que estan associats o causen un increment de la susceptibilitat a un trastorn o malaltia especifica, una salut deficient o lesions.

Factors de risc d’ampli espectre


 1. Família amb pobres vincles entre els seus membres

 2. Violència intrafamiliar

 3. Autoestima baixa

 4. Pertànyer a un grup amb conductes de risc

 5. Deserció escolar

 6. Projecte de vida dèbil

 7. Locus de control extern

 8. Baix nivell de resiliència

Deixa un comentari
19 abril 2010

Adolescència i salut


 • Persistència del pensament màgic

 • Sensació d’invulnerabilitat

 • Baixa percepció del risc

 • Baixa percepció de la severitat

 • Excessiva confiança en la solucionabilitat dels problemes

 • Valoració positiva del risc com a distintiu de l’estil de vida

Deixa un comentari
20 abril 2010

Factors potenciadors de resiliència

Suport social: Jo tinc...


 • Persones de l’entorn en qui confio i que m’estimen incondicionalment

 • Persones que em posen límits per a que aprengui a evitar els perills i problemes

 • Persones que em mostres per mitjà de la seva conducta la manera correcta de fer les coses

 • Persones que volen que aprengui a funcionar sol

 • Persones que m’ajuden quan estic malalt o en perill, o quan necessito aprendre coses.


Fortalesa interna: Jo sóc...

 • Una persona per qui els altres senten estima i afecte

 • Feliç quan faig alguna cosa bona pels altres i els mostro el meu afecte

 • Respectuós amb mi mateix i amb els altres


Fortalesa interna: Jo estic...

 • Disposat a responsabilitzar-me dels meus actes

 • Segur de que les coses em poden sortir bé

 • Habilitat: Jo puc...

 • Parlar sobre coses que m’asusten o m’inquieten

 • Buscar la manera de resoldre els problemes

 • Controlar-me quan tinc ganes de fer alguna cosa perillosa

 • Buscar el moment apropiat per parlar amb algú o actuar

 • Trobar algú que m’ajudi quan hi necessito

Deixa un comentari
19 abril 2010

Característiques de l’adolescència

Grup d'Amics d'Allloro


 • Aparició dels canvis fisiològics maduratius

 • Crisis d’identitat

 • Sentiments d’incomoditat i inadequació davant els canvis corporals

 • Desig d’èsser adult

 • Conflictes freqüents amb els pares i alters adults

 • Sentiments d’ambivalència i contradicció

 • Labilitat i inestabilitat emocional

 • Curiositat i fantasies sexuals

 • Gran preocupació per la imatge corporal

 • Actes “boixos” davant personatges rellevants

 • Activitat sexual masturbatoria

 • Despertar brusc de la consciència moral: adquisició del propi sistema de valors

 • Inici de la maduresa i de les relacions sexuals

Deixa un comentari