Factors de protecció dels adolescents

allloro 21 abril 2010

Factor de protecció: Atribut o característica individual, condició situacional o context ambiental, que inhibeix, redueix, o atenua la probabilitat de patir un trastorn o problema específic.

Factors de protecció d’ampli espectre

  1. Família contenidora amb bona comunicación interpersonal
  2. Alta autoestima
  3. Projecte de vida elaborat, fortament internalitzat
  4. Locus de control intern, ben establert
  5. Sentit de la vida
  6. Permanència en el sistema educatiu forma
  7. Elevat nivell de resiliència

Resiliència
El terme resiliència prové de la física, i es refereix a una qualitat de determinats materials de no deformar-se davant les pressions i els cops, i a la seva capacitat de resistència al xoc.

L’aplicació d’aquest terme a les ciències de la salut sorgeix de la següent pregunta:
Perquè alguns individus que creixen en situacions d’adversitat són capaços de madurar de manera saludable i productiva, mentre que existeixen individus que sembla que mai seran capaços de superar les adversitats experimentades durant els primers anys de vida?

Deixa el teu comentari