17 març 2010

PROMOCIÓ I PREVENCIÓ DE LA SALUT DES DE L’OFICINA DE FARMÀCIA

 Degut a l’augment de l’esperança de vida de la població en els darrers anys actualment s’ha de pensar que a més d’afegir anys a la vida, cal “afegir vida als anys” i “afegir salut a la vida”. Per tant l’objectiu és aconseguir que els anys que es visquin ho siguin en bona salut, és a dir, lliures de malalties, incapacitats i invalideses i amb les majors potencialitats físiques, mentals i socials.

Per aconseguir aquests objectius l’oficina de farmàcia pot actuar a diferents nivells: 1.- individualment considerant els factors de risc que es puguin detectar i sobre els que es pugui intervenir. 2.- en la comunitat col·laborant en els programes que promou l’Administració sanitària sobre promoció de la salut, prevenció de la malaltia i educació sanitària

 Els farmacèutics comunitaris basem la nostra activitat en l’adquisició, conservació  i dispensació de medicaments, l’elaboració de fórmules magistrals, el seguiment farmacoterapèutic del pacient i el consell assistit sobre medicaments i problemes relacionats amb la salut. Actualment, gràcies a l’atenció farmacèutica els farmacèutics hem ampliat la nostra activitat i l’hem orientada a altres actuacions sanitàries relacionades amb la millora de la qualitat de vida dels ciutadans

 Els farmacèutics comunitaris estem en una situació òptima per fer activitats de promoció de la salut, ja que tenim una més fàcil comunicació i accés al públic que altres professionals sanitaris. La nostra formació universitària ens permet avaluar la gran quantitat d’informació relacionada amb la salut i, pel nostre contacte diari amb el públic, la podem transmetre amb total comprensió. Per tan els farmacèutics podem educar a la població per tal de disminuir els factors de risc i modificar els comportaments en sentit favorable a la salut. L’objectiu de l’atenció farmacèutica a la comunitat és participar en la promoció i l’educació sanitària en àmbits específics: ús racional dels medicaments (per exemple no abusar dels antibiòtics), la cessació de l’hàbit tabàquic, consells de vacunació, higiene, planificació familiar (consells d’ús de la píndola del dia després), prevenció de la sida, consells alimentaris, consells per prevenir les malalties bucodentals, consells i prescripció d’exercici físic, consells per la prevenció d’accidents ....

Catalunya és pionera dins l’Estat espanyol a l’hora d’integrar les activitats preventives a l’oficina de farmàcia seguint una evolució coherent d’integració ordenada de tots els elements existents en el sistema sanitari. En el col·lectiu farmacèutic tenim un compromís clar d’integració, de participació i de responsabilització en un conjunt d’activitats i d’actuacions que tenen com a objectiu el manteniment i millora dels nivells de salut dels ciutadans de Catalunya.

Èric Besora Molins , Coordinador del Col·legi de Farmacèutics a Osona. Farmacèutic de Sant Quirze de Besora.

Deixa un comentari