30 juliol 2010

El teu cos pot transmetre emocions i més…Les infeccions de transmissió sexual són molt àmplies i algunes són més greus que d’altres. La sida és la més coneguda. Les infeccions pel virus del papil·loma humà, que causa les berrugues genitals, i l’herpes genital afecten
un gran nombre de persones.
Les mes greus són:
• Gonocòccia o infecció per gonococ (purgacions)
• Hepatitis B
• Herpes genital
• Infecció pel VIH/sida
• Infeccions per alguns tipus del virus del papil·loma humà
(VPH)
• Infecció genital per clamídies
• Limfogranuloma veneri
• Sífilis o infecció per Treponema pallidum

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir479/mts2009cat.pdf

Deixa un comentari
16 juliol 2010

La sexualitat és una barreja d’elementsLa sexualitat és una barreja d’elements com ara l’afecte,el contacte, el plaer, la tendresa i la intimitat. Tots ells ens infl ueixen positivament, enriquint i potenciant tant la nostra personalitat com la comunicació i l’amor envers els altres.

La tenim des que naixem i no es pot treure ni posar. Cada persona, segons l’edat i el moment, la viu i l’expressa de forma diferent.

En créixer, pot canviar la teva relació amb l’altra gent, ja que els teus pensaments, sentiments i desitjos també canvien. És molt important saber que això et pot pasar i acceptar-ho.

La sexualitat pots viure-la de moltes maneres diferents, segons els teus gustos i preferències: amb mirades, carícies, petons, desig d’estar amb una persona.

També pots viure-la explorant el teu cos, tocant-te i donant-te plaer o gust a través de la masturbació.

http://www.saveva.com/domamplus/pub/depsalut/pdf/amitambe.pdf

Deixa un comentari
28 juliol 2010

Servei telefònic d’informació sobre el VIH i la sida


El servei telefònic anònim i confidencial d’informació continua atenent els dubtes sobre el VIH i la sida


L’any 1987 es va posar en marxa a Catalunya el Servei telefònic d’informació de la sida, que funciona de manera gratuïta des del 1992. Des d’aleshores s’han atès més de 103.000 consultes.
Un equip de professionals sanitaris atén les trucades i dóna una atenció personalitzada per respondre tots els dubtes que es puguin tenir amb relació al VIH/SIDA. Els objectius principals d’aquest Servei són oferir suport emocional a les persones afectades per aquesta infecció, difondre mesures preventives, facilitar l’accés als recursos existents per fer front al VIH i fomentar el respecte envers les persones infectades. Però, a més a més, el servei telefònic permet al Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la Sida (PPAS) conèixer les necessitats de la població respecte al VIH i la sida i saber la seva percepció del risc respecte a aquesta infecció, ja que les trucades ateses s’informatitzen mitjançant una butlleta que inclou l’edat, la població de procedència de la trucada i els motius de la seva consulta.
Entre gener i desembre del 2008, el servei telefònic va atendre 1.909 trucades, el 76 % de les quals provenien de persones que van plantejar situacions viscudes en primera persona. El motiu de consulta més freqüent va ser la demanda d’informació relacionada amb la prova de detecció d’anticossos contra el VIH.

Deixa un comentari
19 juliol 2010

Informació per a les dones (Departament Salut)

Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs. BOE núm. 55, de 4 de març de 2010
Versió 2 de juliol 2010

En el marc de la nova Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, s’ofereix aquesta informació en format de pregunta i resposta.
 

Deixa un comentari
14 juliol 2010

AFECTIVITAT en l’adolescent

Tots sabem que l’adolescència és un moment de canvis importants en l’ésser humà. Canvis que no només són físics sinó també Psicològics pel fet que és un trencament amb la infància, un desig de compartir i experimentar amb els amics, amb temes com la sexualitat i l’amistat. Ganes de pertànyer a un grup i identificar-se amb aquest grup, ser acceptat pels demés.
La sexualitat, l’afectivitat, l’estimació i el desig incideixen d’una manera molt important en el seu creixement com a persones i el seu desenvolupament psicològic i emocional.
L’afectivitat podríem dir que és més que una paraula, es un sentiment que ens acompanya en una mirada,és la comunicació amb els altres d’una manera afable,amb tendresa, desitjar i ser desitjat, estimar i ser estimat.
La possibilitat de compartir, comunicar-se  mitjançant paraules, gestos, mirades, amb respecte, amb estimació cap els altres , això jo crec que és afectivitat.
Si ens sentim estimats i sabem estimar i respectar als demés serem més feliços i sabrem donar afectivitat.
Els adolescents necessiten sentir-se estimats. Si els donem afecte ells també el podran donar en el futur. Nosaltres som una referència per ells pertant ells aprenen de nosaltres.
Poder parlar de sentiments amb els adolescents , escoltar amb una actitud receptiva , entendre que el que et diuen és molt important per ells, utilitzar l’empatia , els ajudarem a que ells mateixos vagin trobant el seu lloc dins d’aquest mon .
“Allò que pares i mares fem sempre serà molt més decisiu per als fills que no pas allò que diem”


Montse Sánchez, infermera ABS Vic Nord

Et recomanen: "Les primeres vegades" Departament Salut

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/primvegades.pdf

Deixa un comentari