Factors de risc dels adolescents

allloro 20 abril 2010

Factor de risc: Condicions socials, econòmiques o biològiques, conductes o ambients que estan associats o causen un increment de la susceptibilitat a un trastorn o malaltia especifica, una salut deficient o lesions.

Factors de risc d’ampli espectre

  1. Família amb pobres vincles entre els seus membres
  2. Violència intrafamiliar
  3. Autoestima baixa
  4. Pertànyer a un grup amb conductes de risc
  5. Deserció escolar
  6. Projecte de vida dèbil
  7. Locus de control extern
  8. Baix nivell de resiliència

Deixa el teu comentari