Característiques de l’adolescència

allloro 19 abril 2010

Grup d'Amics d'Allloro

 • Aparició dels canvis fisiològics maduratius
 • Crisis d’identitat
 • Sentiments d’incomoditat i inadequació davant els canvis corporals
 • Desig d’èsser adult
 • Conflictes freqüents amb els pares i alters adults
 • Sentiments d’ambivalència i contradicció
 • Labilitat i inestabilitat emocional
 • Curiositat i fantasies sexuals
 • Gran preocupació per la imatge corporal
 • Actes “boixos” davant personatges rellevants
 • Activitat sexual masturbatoria
 • Despertar brusc de la consciència moral: adquisició del propi sistema de valors
 • Inici de la maduresa i de les relacions sexuals

Deixa el teu comentari