Què són els trastorns de conducta?

allloro 21 octubre 2010

Sota aquest diagnòstic s’engloba tot un grup de problemes conductuals i emocionals, més freqüents en homes (de 4 a 12 vegades) i que es caracteritzen per presentar-se de forma persistent i repetida (més de 6 mesos):
– Serioses dificultats per mantenir conductes adequades a les expectatives de les figures d’autoritat (pares, mestres).
– Falta repetida de respecte als drets.
– Falta de cooperació, desafiament i comportament hostil cap a les figures d’autoritat.
Aquests trastorns, que poden començar abans dels 10 anys d’edat (la qual cosa comporta pitjor pronòstic), es solen presentar com:
– Agressió a persones o animals (amenaçar, barallar- se, ser cruel amb els animals).
– Destrucció de propietats (iniciar focs, destruir una cabina telefònica).
– Enganys, mentides o robatoris (agafar el cotxe d’un altre, robar en una botiga, mentir per aconseguir un benefici).
– Greu violació de les normes (“fugar-se”, “fer campana”, arribar tard a casa).
– Conductes d’oposició i desafiament (discussions, insults, desafiaments).

Deixa el teu comentari