SALUT MENTAL (Octubre-Gener)

allloro 7 octubre 2010

Aquest quadrimestre parlarem de trastorns afectius, trastorns de la conducta i trastorns de la conducta alimentària

Els trastorns afectius els podem classifica en:
· Trastorns depressius
· Trastorns maníacs (trastorn bipolar)
La característica específica dels trastorns afectius és que en un moment donat es produeix un canvi (símptoma) que abans no hi era. A diferència de com passa als adults, la irritabilitat i l’agressivitat predominen sobre la resta de components.

Trastorns de la conducta
Amb aquest diagnòstic s’engloba tot un grup de problemes conductuals i emocionals, més freqüents en homes (de quatre a dotze vegades més) i amb pitjor pronòstic si es presenten abans dels deu anys.

Trastorns de la conducta alimentària
L’anorèxia nerviosa i la bulímia nerviosa són trastorns psiquiàtrics que es defineixen per uns símptomes característics. En aquestes malalties, hi intervenen factors genètics i/o biològics, factors ambientals, factors individuals i tota una sèrie de factors que en poden ser els desencadenants.

Deixa el teu comentari