3 setembre 2010

Consulta virtual sexe joves de l’ICS

La pàgina web sobre la salut sexual i reproductiva dels joves, confeccionada per una iniciativa conjunta del l'Institut Català de la Salut i el Departament de Salut, està operativa i instal·lada en el servidor de la Generalitat de Catalunya des del mes de febrer del 2006 fins l'actualitat.
Els objectius específics del web són: - Donar informació sobre sexualitat, afectivitat i prevenció de conductes de risc. - Conèixer què pensen els joves en aquesta matèria - Disminuir el nombre d'embarassos no desitjats - Disminuir les infeccions de transmissió sexual - Afavorir l'accessibilitat dels joves al sistema sanitari - Oferir una consulta virtual i d'altres.
La població diana son: joves, nois i noies, compresos entre 14 i 24 anys. Aquest web té un apartat de continguts específics per què els i les joves puguin consultar temes de la salut sexual i reproductiva, centres sanitaris més propers etc. Però la principal eina de comunicació és la consulta virtual.

http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp?codi=8924

Deixa un comentari
27 agost 2010

Dependència emocional o afectiva

Has tingut mai la sensació que no podries viure sense una determinada persona? Deixes massa sovint de fer coses que t’agraden o en fas algunes que no vols, per no disgustar la teva parella? Tens una por terrible a que la teva parella deixi d’estimar-te? Has deixat totalment de banda les teves amistats per dedicar-te exclusivament a la teva parella?
Aquests són alguns dels símptomes que les persones que pateixen “dependència afectiva” senten cap a una altra al llarg de les seves diferents relacions de parella, tot i que formulades com preguntes.
Aquesta necessitat emocional extrema que senten algunes persones (els estudis donen la dada aproximada d’un 8 a un 12% de la població general), provoca que estiguin tan centrades en la seva parella, negant-se constantment qualssevol desigs, interessos i necessitats individuals. Pensen, de manera totalment equivocada, que si sempre estan ocupades amb l’altre, la relació es tornarà duradora i estable.
A més a més, algunes d’aquests persones poder triar parelles ‘problemàtiques’ la qual cosa reforça la dependència cap a l’altra (co-dependència), centrant la seva vida en guarir-la o redimir-la.
Experimenten sensacions desagradables i contradictòries que es resumiria en la frase: “No estic còmode/a amb la meva parella, però no puc deixar la relació”. Tot i que tenen moments en els quals s’adonen que potser no és una relació sana perquè pateixen massa, finalment la por i l’angoixa a trobar-se sola guanya terreny i decideixen continuar en l’espiral d’insatisfacció i malestar.
Els hi costa entendre que l’amor i la relació de parella suposa un creixement mutu entre dues persones que es troben al mateix nivell, i en la qual ambdues tenen necessitats i desigs individuals tot i formar una parella.
Com qualsevol dependència, la primera fase per “superar-la” és reconèixer que alguna cosa no funciona i buscar ajuda, sigui en l’entorn més proper (família, amistats…) o, fins i tot, en l’àmbit professional.

La Carlota et parla de sexe
http://www.donesenxarxa.cat/lacarlotaparladesexe/

Deixa un comentari
23 agost 2010

Reflexionem sobre “sexualitat”Què és la sexualitat? Només és sexe?
Si busquem el diccionari la definició de sexualitat trobarem “allò que caracteritza el sexe”, però, en definitiva,  “sexe” no és més que el gènere masculí o femení. I “sexualitat”? La sexualitat és molt més que això. Són carícies, abraçades, afecte, amor, comunicació amb els altres… Hi ha tantes sexualitats com persones i totes són diferents.
Si comparem la societat d’avui en dia amb la de fa uns anys la veritat és que hem anat canviant, encara que alguns mites i tabús persisteixen en el temps. Hem anat evolucionant i dins la família cada cop entre pares i fills es parla més del tema sexual, encara que amb el passat que arrosseguem no és fàcil. Fins fa poc temps encara es creia que la sexualitat començava en l’adolescència i acabava en la menopausa, i per tant nens i vells no en tenien.
I de l’adolescència, què en diem? És una etapa on els joves passen de la infància al món dels adults. Etapa difícil per els grans canvis que s’hi presenten, tant físics, psíquics, emocionals com socials. Etapa on el jove ha de triar el camí a seguir. En el terreny sexual, moltes vegades apareix abans la madurès física que psíquica i això pot portar a conseqüències no desitjades. La invulnerabilitat, el pensar que a mi no em passarà, la monogàmia seriada, la promiscuïtat sexual… són trets característics d’aquesta etapa.
Un llibre que aconsellaria  pel públic en general, i si cal en adolescents també, és el de “És el teu sexe!” de Sylvia de Béjar. Aquest llibre inclou tot allò que has de saber (i que ha de saber ell) per comprendre la teva sexualitat, s’hi reflexiona amb sinceritat sobre alguns dels temes que preocupen moltes dones i exposa (no imposa) algunes idees.
“Aquest llibre és magnífic, difon una visió molt positiva de la sexualitat i resulta amè, instructiu i fins i tot incitant”. (Joan Josep Borràs. President de la Federació de Societats de Sexología)

Judit Tarrés Rovira
Llevadora Tarda Jove i ABS Lluçanès

Deixa un comentari
30 juliol 2010

El teu cos pot transmetre emocions i més…Les infeccions de transmissió sexual són molt àmplies i algunes són més greus que d’altres. La sida és la més coneguda. Les infeccions pel virus del papil·loma humà, que causa les berrugues genitals, i l’herpes genital afecten
un gran nombre de persones.
Les mes greus són:
• Gonocòccia o infecció per gonococ (purgacions)
• Hepatitis B
• Herpes genital
• Infecció pel VIH/sida
• Infeccions per alguns tipus del virus del papil·loma humà
(VPH)
• Infecció genital per clamídies
• Limfogranuloma veneri
• Sífilis o infecció per Treponema pallidum

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir479/mts2009cat.pdf

Deixa un comentari
28 juliol 2010

Servei telefònic d’informació sobre el VIH i la sida


El servei telefònic anònim i confidencial d’informació continua atenent els dubtes sobre el VIH i la sida


L’any 1987 es va posar en marxa a Catalunya el Servei telefònic d’informació de la sida, que funciona de manera gratuïta des del 1992. Des d’aleshores s’han atès més de 103.000 consultes.
Un equip de professionals sanitaris atén les trucades i dóna una atenció personalitzada per respondre tots els dubtes que es puguin tenir amb relació al VIH/SIDA. Els objectius principals d’aquest Servei són oferir suport emocional a les persones afectades per aquesta infecció, difondre mesures preventives, facilitar l’accés als recursos existents per fer front al VIH i fomentar el respecte envers les persones infectades. Però, a més a més, el servei telefònic permet al Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la Sida (PPAS) conèixer les necessitats de la població respecte al VIH i la sida i saber la seva percepció del risc respecte a aquesta infecció, ja que les trucades ateses s’informatitzen mitjançant una butlleta que inclou l’edat, la població de procedència de la trucada i els motius de la seva consulta.
Entre gener i desembre del 2008, el servei telefònic va atendre 1.909 trucades, el 76 % de les quals provenien de persones que van plantejar situacions viscudes en primera persona. El motiu de consulta més freqüent va ser la demanda d’informació relacionada amb la prova de detecció d’anticossos contra el VIH.

Deixa un comentari
19 juliol 2010

Informació per a les dones (Departament Salut)

Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs. BOE núm. 55, de 4 de març de 2010
Versió 2 de juliol 2010

En el marc de la nova Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, s’ofereix aquesta informació en format de pregunta i resposta.
 

Deixa un comentari