24 març 2009

L’alimentació, marca diferents estils de vida (1era part)

El passat dia 20 vam donar pas a la Primavera, i en conseqüència un canvi evident en l’aspecte de la natura, colors, hores de llum, etc. i segurament de canvis d’ànim en moltes persones.
Des de que el ser humà te vida, l’alimentació ha estat la base de la seva supervivència, però al mateix temps també es un baròmetre que ens indica diferents aspectes: cultura, ètnia, status social, religió, creences i fins i tot una filosofia de vida.
Basant-se en aquests fets, em parlarem de alguns tipus d’alimentació, com pot ser: la dieta Vegetariana i la dieta Macrobiòtica.

Llegir més Deixa un comentari
18 març 2009

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries són reaccions adverses que es produeixen en determinats individus sensibles a la ingestió d’un determinat aliment. Es caracteritzen perquè els aliments són perfectament tolerats per la majoria de les persones i cada vegada són més freqüents els casos d’intolerància per causes diverses.

Al·lèrgia alimentària
Són aquelles reaccions secundàries a la ingesta, contacte o inhalació d’aliments amb una base immunològica mediada per anticossos IgE. 
Les al·lèrgies alimentàries es caracteritzen perquè només es produeixen en alguns individus, poden ocórrer després de prendre quantitats d’aliment molt petites i no s’hi relacionen amb efectes fisiològics o patològics.
Els al·lèrgens són proteïnes o glicoproteïnes presents de forma natural  en els aliments, tant els d’origen animal com vegetal. Moltes proteïnes tenen capacitat per actuar com al·lèrgens.
El comitè Científic de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària ha reconegut que entre els al·lèrgens alimentaris més freqüents es troben la llet de vaca, les fruites, les lleguminoses, els ous, els crustacis, les nous, el peix, les hortalisses, el blat i altres cereals.

Malaltia celíaca
És una reacció adversa amb una base immunològica mediada per cèl·lules, diferent de l’al·lèrgia alimentària més habitual mediada per anticossos IgE. Els celíacs reaccionen amb la ingesta del gluten, proteïna present al blat, civada, ordi, sègol i espelta.

Intolerància alimentària
Indica la resposta anormal a un aliment que succeeix en alguns individus en la qual no hi ha o no s’ha demostrat cap mecanisme immunològic. La intolerància pot tenir una base metabòlica, relacionada amb un dèficit d’enzims involucrats en el metabolisme d’un aliment (per exemple, dèficit de lactasa, l’enzim responsable de metabolitzar el sucre de la llet) o indeterminada, en la qual els mecanismes no estan ben aclarits.

Per a més informació sobre l’al·lèrgia i la intolerància alimentària, us podeu adreçar a la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica: http://www.scaic.org/scaic/cda/index_esp.jsp

Deixa un comentari
11 març 2009

L’alimentació de la gent gran

avia

A mesura que ens anem fent grans, el nostre organisme es va modificant , i mica en mica, anem experimentant una sèrie de canvis que poden comportar modificacions en la manera d'alimentar-nos.

En primer lloc, hem de tenir en compte que les necessitats energètiques disminueixen, ja que es redueix el metabolisme basal, és a dir, l'energia que utilitza el cos per mantenir les funcions vitals. Paral·lelament es produeix un augment del compartiment gras en detriment del muscular i s'hi acostuma a sumar la disminució de la densitat òssia.

Llegir més Deixa un comentari
9 març 2009

Els àpats familiars, menjar i educar

familia

Menjar en família, si es converteix en hàbit, és un costum agradable i pot ser molt saludable per a pares i fills.
És evident que avui en dia és difícil trobar moments de convivència familiar, els apretats horaris de pares i fills fan que aquests es vegin poc i es comuniquin menys. La proposta seria que ALMENYS UN ÀPAT AL DIA FOS COMPARTIT PER A TOTS ELS MEMBRES DE LA FAMÍLIA. Com que evidentment la televisió i el mòbil no en formen part, aquests no haurien de participar en l’estona de l’àpat.
Els pares poden decidir en què consisteix l’àpat, però els fills també poden opinar i ajudar a elaborar-ne els continguts. Cal però saber què es consideraria un EQUILIBRI ALIMENTARI en una dieta familiar.

Llegir més Deixa un comentari
4 març 2009

Alimentació infantil

Es en aquesta etapa que un bon aprenentatge dels hàbits alimentaris condicionarà l'alimentació del futur adult.  Són, sens dubte, uns anys durant els quals 1'infant aprèn i consolida els hàbits i les pautes personals i de conducta.

Deixa un comentari
19 març 2009

“Breve visión de la obesidad en España”

obesitat_infantil

La obesidad es uno de los problemas de salud pública más preocupantes en este momento, debido a su alta prevalencia y a su evolución ascendente, que toma proporciones epidémicas. En este sentido, conviene tener en cuenta que España es uno de los que presenta prevalencias más elevadas de obesidad de Europa. En la población infantil y juvenil española (2-24 años), la prevalencia de obesidad se estima en un 13,9%.

Llegir més Deixa un comentari
13 març 2009

Lectures bàsiques

BANET, E., et al. Educación para la salud: la alimentación. Barcelona: Graó, 2004.
Recull d’articles que plasmen experiències de diferents entitats i especialistes en nutrició que han desenvolupat estratègies per formar consumidors responsables.

CHARVET, J. P. La alimentación ¿qué comemos? Madrid: SPES, 2004.
Obra que reflecteix el problema de garantir la qualitat dels aliments davant l’augment de la població.

FORD, B. J. El futuro de los alimentos. Barcelona: Blume, 2003.
Lectura que posa de manifest els efectes dels sistemes de producció dels aliments sobre la salut.

Saber popular i alimentació. Barcelona: Pòrtic, 2004.
Estudi de l’alimentació des de l’òptica cultural. Recull aportacions elaborades des de diferents disciplines (antropologia, filologia, nutrició, farmàcia, etc.). A més, inclou dites i refranys que mostren els vincles entre l’alimentació i la cultura.

WOLKE, R. L. Lo que Einstein le contó a su cocinero. Barcelona: Ma Non Troppo, 2003.
Lectura que uneix la ciència i l’art culinari. Ens ajuda a comprendre la lògica de la cuina i d’allò que mengem. Intercala receptes amb consells pràctics.

ZIEGLER, J. La fam al món explicada al meu fill. Barcelona: Empúries, 2000.
Diàleg entre pare i fill sobre el repartiment desequilibrat de les riqueses i dels aliments arreu del món. Critica la passivitat de grans multinacionals i dels governs dels països ‘rics’.

Deixa un comentari
10 març 2009

Llibres

La Núria Puig, ens recomana aquests llibres:

SALUD, COLOR Y SABOR EN TU MESA de Cidon, Carlos D. (Ed. Everest. S.A.)

COMIDAS SANAS, NIÑOS SANOS: GUIA DE ALIMENTACION SALUDABLE PARA Q UE SUS HIJOS GOCEN DE BUENA SALUD de Swinney Bridget (Ediciones Oniro, S.A.)

Deixa un comentari
6 març 2009

Preguntes de la gent del carrer

1. Dues estudiants demanen: no tenim temps de fer esport, què podríem menjar per estar una mica en forma i cuidar-nos? (Roxana)
2. Com s'han de menjar la verdura els nens de forma atractiva perquè no la volen mai (Anna de Vic)
3. Què seria més recomanable menjar quan estàs embarassada, vitamines, ferro....? (Antònia de Centelles)
4. Tinc un acumulat al ventre de coca-cola, com es pot eliminar això? (Pere de Ripoll)
5. Què puc fer per la retenció de líquids (Issa de Vic)
6. Què s'ha de prendre per esta sà (em fa l'efecte que verdures, fruita, amanides fresques...) (Clara de Vic)

Les respostes de les expertes les trobaras a "Descàrregues"

Deixa un comentari
3 març 2009

Menjadors escolars i foment d’hàbits alimentaris

Un estil de vida saludable i concretament uns hàbits alimentaris adequats són factors determinants en la promoció de la salut i la prevenció de moltes de les malalties cròniques que es presenten en l’edat adulta en la nostra societat. Així doncs, el foment d’uns hàbits alimentaris saludables des de la infantesa és molt important perquè és en aquesta etapa on s’adquireixen la majoria d’hàbits, els quals posteriorment s’aniran consolidant al llarg de la vida.

Aquesta tasca educativa l’han desenvolupat des de sempre, els adults que conviuen amb l’infant, especialment les mares i les àvies. Actualment, amb el ritme de vida de la nostra societat i la incorporació de la dona al mercat laboral, aquesta tasca educativa familiar ha anat disminuint per manca de temps i ha anat recaient en l’escola, especialment en els menjadors escolars.

Llegir més Deixa un comentari