18 juliol 2011

El Programa de prevenció i atenció a la cronicitat

El Govern considera la malaltia crònica un problema de salut prioritari, i, a través dels departaments de Salut i de Benestar Social i Família, posa en marxa un programa específic que aborda aquestes malalties des d’una perspectiva integradora tant des del punt de vista sanitari com de serveis socials.
Catalunya ja compta amb diverses experiències d’abordatge integral de malalties cròniques, però totes són limitades territorialment i, sovint, tracten una malaltia específica. Per això, es disposa d’un bagatge i una experiència que facilitarà la posada en marxa d’aquest nou Programa de prevenció i atenció a la cronicitat.

Llegir més Deixa un comentari
16 juliol 2011

L’impacte social i sanitari de les malalties cròniques

La malaltia crònica és aquella que necessita atenció sanitària al llarg d’un període d’anys o dècades, i la intervenció de professionals d’especialitats i àmbits mèdics diferents. Es caracteritza perquè ocasiona un deteriorament progressiu que es tradueix en la pèrdua d’autonomia, sovint mitjançant l’aparició de brots o crisis.
Aquestes crisis poden ser de caire sanitari (associades a un problema de salut), però també de caire social (associada a la manca de cuidadors), de tal manera que resulta freqüent que la població que requereix els serveis sanitaris sigui la mateixa que demanda els serveis socials.
Les malalties cròniques augmenten segons avança l’edat; per tant, s’incrementen amb l’esperança de vida. A més, l’envelliment augmenta també la possibilitat de tenir més d’una malaltia crònica (més del 50% dels malalts crònics en tenen més d’una). En aquests casos, els anomenats pacients pluripatològics complexos o fràgils arriben a una situació en què l’especialista de cada malaltia pot fer poc o res per millorar la seva qualitat de vida.

Llegir més Deixa un comentari
14 juliol 2011

Informe “Legal Highs” a Espanya

En los últimos años se ha popularizado en diferentes partes del mundo el consumo de un grupo de sustancias no sometidas a las normativas de control sobre drogas y que son vendidas en diferentes formatos (polvo, pastillas, cápsulas...) a través de Internet.
En la gran mayoría de estos productos no se describe su composición completa (sobre todo no se  advierte de la presencia de sustancias psicoactivas), pero se advierte que no son aptas para el consumo humano. Así se evita la obligación de someter estos productos a control sanitario y de salud.


Continua leyendo el informe en el archivo PDF.

Deixa un comentari
13 juliol 2011

Prevenció temperatures extremes

Les temperatures molt extremes i l’excés de calor produeixen una pèrdua de líquids i de sals minerals necessaris per a l’organisme.
Aquest fet pot agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament.
Presteu atenció a aquests consells, sobretot la gent de més de 75 anys, els nadons i les persones amb alguna malaltia crònica, amb discapacitat i/o amb limitacions de la mobilitat.
Protegiu-vos del sol i la calor
A casa, controleu la temperatura.
Al carrer, eviteu el sol directe.
Limiteu l’activitat física a les hores de més calor
• Eviteu sortir a les hores del migdia, que és quan fa més calor.
• Reduïu les activitats intenses.
Beveu força i vigileu l’alimentació
• Beveu aigua i sucs de fruita tant com pugueu, fins i tot, sense tenir set.
• No prengueu begudes alcohòliques.
• Eviteu els menjars molt calents i els que aporten moltes calories.


Laura Vila

Deixa un comentari
11 juliol 2011

Vacunes recomanades per viatjar

Tètanus: la vacunació antitetànica és de gran importància. Totes les persones n’haurien d’estar vacunades i, especialment, les que viatgen.
Còlera: la vacunació anticolèrica es pot recomanar en determinats casos, si hi ha risc d’adquirir aquesta malaltia.
Poliomielitis: tot i que aquesta malaltia s’està eliminant en molts països, se n’ha d’aconsellar la vacunació a totes les persones que viatgin a països tropicals i que no n’estiguin immunitzades. En el cas dels nens, s’actualitzarà el seu calendari vacunal. A les persones adultes, si han estat vacunades correctament amb anterioritat, sols cal administrar-los una dosi de record.
Febre tifoide: com que en alguns països d’àrees no desenvolupades aquesta malaltia és freqüent, se’n recomana la vacunació a totes les persones que vagin a aquests països i a les àrees rurals. Actualment, es disposa d’una vacuna oral i una altra d’administració parenteral. Atès que l’eficàcia de la vacuna no és absoluta, s’ha de considerar que la millor prevenció són les mesures higièniques amb els aliments i begudes.

Llegir més Deixa un comentari
17 juliol 2011

Picada d’insecte


  • Extraieu el fibló. Si feu servir les pinces, procureu no enfonsar-lo encara més ni escampar el verí de l'insecte;

  • Renteu bé la zona afectada amb aigua i un sabó neutre;

  • Apliqueu-hi una gasa o roba neta amarada amb aigua freda.

  • Podeu aplicar un preparat farmacèutic a base d'amoníac, o bé fred (gel), sobre la picada;

  • En cas de picada a l'interior de la boca, doneu a la víctima gel per llepar o petits glops d'aigua freda;

  • No rasqueu ni fregueu la zona afectada, i

  • En casos greus, els serveis sanitaris d'emergències poden administrar l'antídot corresponent, si està indicat, i traslladar la víctima a un centre sanitari, vigilant-li les constants vitals.

Deixa un comentari
15 juliol 2011

Exposició solar i càncer de pell

La llum solar ens proporciona efectes fisiològics importants,ens millora l’estat d’ànim i ens dona sensació de benestar. Però l’excés de radiacions solars sense protecció pot provocar efectes nocius sobre la pell, el més greu és el càncer de pell.
Per prevenir aquest càncer és important conèixer els factors de risc i la seva prevenció
Factors de Risc
1. L’efecte nociu és acumulatiu al llarg de la vida. Quan més de petit es comença l’exposició més augmenta el risc
2. Tenir la pell molt clara, la que pràcticament no es bronzeja mai
3.  Cremades solars severes i repetitives
4. Exposicions intenses encara que siguin intermitents en vacances  i les exposicions continuades dels treballadors a l’aire lliure

Llegir més Deixa un comentari
14 juliol 2011

Programa de prevenció i atenció a les malalties cròniques

Salut i Benestar Social posen en marxa el Programa de prevenció i atenció a les malalties cròniques
L’objectiu del Programa és millorar la qualitat de vida dels malalts crònics i del seu entorn familiar. Per això, i de forma pionera, integra els serveis sanitaris i socials.
Tres de cada quatre adults declaren tenir una malaltia crònica a Catalunya i 140.000 persones pateixen, a més, dependència.
El Programa iniciarà el desplegament a la tardor a Girona i s’estendrà progressivament.
El conseller de Salut, Boi Ruiz, i el conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, van presentar el Programa per a la prevenció i atenció a les malalties cròniques, després de l’aprovació a la sessió del Govern. La finalitat del Programa és millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties cròniques, com ara el mal d’esquena i l’artrosi, la hipertensió, el colesterol elevat o les insuficiències cardíaques i respiratòries, entre d’altres.

Deixa un comentari
12 juliol 2011

Què queda per fer en prevenció i control del tabaquisme a Espanya?

L’entrada en vigor de la Llei 42/2010 de mesures sanitàries en front el tabaquisme ha suposat un gran avançament en la prevenció i control del tabaquisme a Espanya, però queden moltes coses per fer. Si ens comparem amb altres països occidentals el nostre percentatge de fumadors segueix sent alt, al voltatnt del 26,4% de fumadors diaris en front a percentatges del 17%, per exemple, a Austràlia.

Llegir més Deixa un comentari
9 juliol 2011

Marcatge CE fals en els preservatius de la marca Put On

El Departament de Salut ha tingut coneixement, per mitjà de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), de la venda per Internet de preservatius de la marca "Put On". En aquests preservatius consta com a empresa fabricant SIBBARPS INTERNATIONAL AB (Suècia) i el marcatge CE acompanyat del número 0123. Aquest, però, és un marcatge CE fals.
El número 0123 correspon a la identificació de l'organisme notificat d'Alemanya "TÜV SÜD Product Service GmbH (TÜV SÜD)", el qual ha confirmat a les autoritats sanitàries de Suècia que mai ha emès un certificat de marcatge CE a l'empresa SIBBARPS INTERNATIONAL AB per a preservatius.

Llegir més Deixa un comentari