30 abril 2011

Factors de risc del Càncer de Mama

Factors de risc no modificables:


  • Sexe: El càncer de mama es dóna principalment en dones i afecta només un 1 % d’homes. 

  • Edat: El risc de tenir càncer de mama augmenta amb l’edat, sobretot després dels 50 anys. 


Llegir més Deixa un comentari
26 abril 2011

Document de voluntats anticipades
 

Què és?

És el document per mitjà del qual una persona major d'edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions a tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies no li permetin d'expessar personalment la seva voluntat.

Llegir més Deixa un comentari
16 abril 2011

Examen periòdic de les mames

G) PARTICIPAR EN PROGRAMES DE SCREENING DE CÀNCER

Examen periòdic de les mames. A les revisions ginecològiques el ginecòleg fa un examen de les mames i les aixelles amb l’objectiu de descartar alteracions palpables. La dona s'hauria de fer l’autoexploració de les pròpies mames de manera periòdica.

Llegir més Deixa un comentari
14 abril 2011

Nou Canal Salut Càncer

Què és el càncer


Les cèl·lules del cos són la unitat més bàsica de vida. S’agrupen i formen els teixits que, al seu torn, constitueixen els òrgans del cos com ara els pulmons, el fetge, etc.
Normalment les cèl·lules creixen i es divideixen per formar noves cèl·lules que el cos necessita. Quan envelleixen i moren són reemplaçades per les noves. A vegades aquest cicle es pot alterar: les cèl·lules no moren quan ho haurien de fer i alhora en van creant de noves, de manera que el cos disposa d’un excés de cèl·lules que no necessita. Aquestes cèl·lules poden formar una massa o un teixit que es denomina tumor.

Llegir més Deixa un comentari
28 abril 2011

Begudes energètiques i consum d’alcohol

Las bebidas enrgegizantes o bebidas deportivas son bebidas sin alcohol y con algunas virtudes estimulantes que desde hace más de una década han salido al mercado mundial ofreciendo al consumidor supuestas virtudes regeneradoras de la fatiga y el agotamiento.

Llegir més Deixa un comentari
27 abril 2011

Setmana europea de la vacunació 2011Un any més es torna a celebrar la setmana europea de la vacunació, una   iniciativa de la regió europea de l'OMS per intentar ressaltar la importància de la prevenció de certes malalties infeccioses.

http://consejosdemedico.com/2011/04/25/semana-europea-de-la-vacunacion-2011/

Deixa un comentari
23 abril 2011

Com es fa la inspecció mamària?

Davant d'un mirall i despullada de cintura cap amunt. S’observa detingudament l’aspecte de les mames (mida, forma i color) incloent-hi el mugró i l’arèola. Primer amb els braços al costat del cos i després amb les mans recolzades a la cintura. Finalment, aixecant els braços. 

Llegir més Deixa un comentari
15 abril 2011

PASSEJAR EL GOS I L’ACTIVITAT FÍSICA

Una de les recomenacions dels professionals de la Salut pel que fa a l’Activitat física és l’increment dels nivells d'aquesta activitat que es poden dur a terme de dues maneres:

Procurant acumular 30 minuts o més d’activitat física moderada-intensa en la majoria de dies de la setmana, mitjançant la incorporació de més activitat habitual a la rutina diària amb modalitats com pujar escales, treballs domèstics o de jardinería, ball o caminar una part o tot el trajecte d’anar i tornar de la feina.

Llegir més Deixa un comentari
13 abril 2011

El Govern garanteix al 100% l’atenció urgent, la primària, i la de malalties greus

El Consell Executiu ha aprovat avui el Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sanitari 2011, que ja es va presentar el 2 de març passat, pels quals queden garantits al 100% els serveis del triangle format pels eixos de l’atenció urgent, l’atenció a les malalties greus i l’atenció primària.

Llegir més Deixa un comentari