Traumatismes

allloro 3 juny 2012

Cops, rascades, punxades o torçades de peu que, en un principi, no sembla que tinguin importància, poden derivar en processos d’infecció o fractures. Per això és important no desatendre cap sensació de dolor després de rebre un cop o fer-se una ferida i observar-ne l’evolució en les hores posteriors.

En la majoria de fractures obertes, la infecció de les ferides és més fàcil, i per aquest motiu requereix tractament d’emergència. Una ferida que no rep tractament durant més de vuit hores es considera infectada.

CANAL SALUT

Deixa el teu comentari