Intoxicacions

allloro 7 maig 2012

Les intoxicacions es produeixen per la ingestió d’aliments que contenen microorganismes patògens (bactèries, virus, fongs, etc.) o substàncies tòxiques. Es manifesten principalment amb diarrees, vòmits, febre, dolors i altres símptomes més o menys greus depenent del tipus de microorganisme, l’edat de les persones, l’estat immunitari, etc.

Aquests símptomes poden aparèixer des dels 30 minuts després de la ingestió de l’aliment contaminat fins a un període comprès entre les 6, 24 o 48 hores o fins i tot més, depenent també del tipus de microorganisme i de la quantitat ingerida.

CANAL SALUT