Veus el que beus?

allloro 9 febrer 2013

Què és beure massa? Qualsevol consum d’alcohol que incrementi el risc de patir conseqüències negatives (física, psicològica o socialment), a curt o llarg termini.

Quan es beu massa? Quan es compleix alguna de les condicions següents:

  1. Quan s’assoleixen els límits de risc, calculats en Unitats de Beguda  Estàndard o UBE, establerts per la Organització Mundial de la  Salut.
  2. Quan la persona té problemes que es poden agreujar amb l’alcohol, siguin físics (hepatitis, gastritis, diabetis), psíquics (depressió, ansietat, falta de memòria) o socials (conflictes familiars, baix rendiment laboral).
  3. Quan es beu en circumstàncies en les quals està contraindicat (menors de 16 anys, embarassades o mares lactants, conducció, certs medicaments, treballs en alçades, maneig d’eines o maquinària).
  4. Quan es necessita beure per a relacionar-se amb els demés o per enfrontar dificultats personals.

Si beus massa…

1. Pots intentar beure menys
Si compleixes alguna de les condicions anteriors, és recomanable que redueixis el teu consum. Si et resulta difícil mantenir-te per sota dels límits de risc, és possible que necessitis ajuda. Parla-ho amb el teu professional sanitari del centre d’atenció primària (CAP).

2. Pots necessitar deixar de beure
Si beure et porta problemes o algú del teu entorn et diu que estàs bevent massa però tu no pots prescindir de l’alcohol fàcilment, això pot ser un símptoma de dependència o adicció.

El teu metge/essa o infermer/a del CAP pot ajudar-te a deixar de beure, o bé pots acudir al teu Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències (CAS) de la teva zona per a rebre un tractament especialitzat.

Si desitges més informació del programa:
Programa Beveu Menys: 93 551 36 09 i beveumenys.salut@gencat.cat

Línia Verda: 93 412 04 12

Deixa el teu comentari