Pressupost de Salut per a l’any 2011

allloro 11 juny 2011

El Departament de Salut presenta el Pressupost per a l’any 2011
El pes del pressupost de Salut creix per primer cop en set anys en el conjunt de la Generalitat i arriba al 38,6%
L’atenció primària reforça el seu pes dins el pressupost de Salut i concentra el 74% de les inversions
El conseller de Salut, Boi Ruiz, acompanyat de la Secretària general, Roser Fernández, i del director del Servei Català de la Salut, Josep M. Padrosa, ha presentat aquest matí el detall dels pressupostos de 2011 per al Departament de Salut. En el marc de garantir la sostenibilitat de l’Estat del Benestar, el pressupost de Salut guanya pes en el conjunt de la Generalitat i l’ajustament previst per al 2011 s’assoleix en bona part millorant l’eficiència en la gestió dels centres sanitaris i amb la reordenació dels serveis de salut.
El conseller Ruiz ha insistit que tots els serveis i prestacions sanitàries estan garantits, i que la qualitat de l’atenció que reben els ciutadans no es veurà afectada pels ajustos, que ha qualificat de “necessaris” per poder assolir l’objectiu de reducció del dèficit.
En aquest sentit, l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut està realitzant el seguiment i l’avaluació continuada dels serveis sanitaris a fi d’avaluar la seva qualitat al llarg del 2011. A més, s’ha reforçat el seguiment de queixes i reclamacions dels usuaris amb la creació, dintre del CatSalut, d’un consell d’atenció ciutadà que abasta tot el territori català.
Com ja s’havia anunciat anteriorment, l’ajust de la despesa sanitària s’articula en quatre apartats: estructura administrativa del 25,9%, un 20,2% en inversions, un 11,3% en farmacia, i un 7,5% en serveis sanitaris i assistencials.
Amb les mesures d’estalvi i eficiència proposades pels mateixos centres sanitaris, i que ja es van presentar el 27 d’abril passat, s’arriba al 66% de l’objectiu de reducció del déficit. El 34% restant s’obté de la reordenació de serveis sanitaris, que ja s’està duent a terme mitjançant acords i pactes entre els centres sanitaris i el CatSalut.
En l’apartat d’inversions, es preveu l’entrada en funcionament de 12 nous centres als que se sumaran 7 ampliacions i/o adequacions d’espais remodelats, 17 construccions iniciades que continuaran avançant, l’inici de 18 noves obres i la redacció de 4 nous projectes. El 74% de les inversions previstes es destinaran a Atenció Primària.
Pel que fa a ingressos addicionals, es mantenen les negociacions per aconseguir més de 150 M€ reclamats a l’Estat en concepte de prestacions aprovades a Madrid i que no s’acompanyen del pressupost corresponent, i de l’atenció a malalts procdents d’altres comunitats autònomes.
Amb el pressupost de Salut del 2011 es posaran en marxa, entre d’altres,
Desplegar el Programa de prevenció i d’atenció als pacients crònics, que promogui l’atenció compartida i cooperativa entre les organitzacions sanitàries i socials.
Implantar el nou codi d’emergència per a l’atenció al pacient politraumàtic  i consolidar el codi ictus i el codi infart.
Desplegar el model d’atenció a les malalties minoritàries
Consolidar els projectes de recepta electrònica, d’Història Clínica Compartida a Catalunya i de Carpeta Personal de Salut.
Consolidar el cribatge de càncer colorectal.
Iniciar el desplegament del Pla d’ordenació de la recerca i la innovació sanitàries
Consolidar el Canal Salut com a portal integrat d’informació i serveis per als ciutadans i els professionals.
Implicar del ciutadà en les actuacions de prevenció i promoció de la salut i en el bon ús dels recursos del sistema, consolidant a nivell territorial la implantació del programa de pacient expert.

Deixa el teu comentari