Alarma!!! Ve un tornado

allloro 29 juny 2011

Un tornado és un fenomen meteorològic que pot ser molt perillós i mortal.
Recentment, un tornado ha causat més de 100 morts a Joplin, una ciutat de Missourie (USA). Els tornados poden ser detectat per radars i advertir a la població per tal que busquin refugi immediatament ja que es mouen a gran velocitat i amb molta força destructiva. Però, respon la població enfront una alarma de tornado?
És la pregunta que es fan en un article publicat recentment a LAT. Investigadors universitaris han analitzat com responen les persones davant una alarma de tornado. El 59% dels enquestat van fer alguna cosa per a protegir-se, davant el 41% que no van fer res. Al sentir l’alarma de tornado el 40% va buscar refugi, l’11% va buscar més informació (no donaven crèdit a l’alarma), el 6% van intentar protegir els seus béns (valoren més el seu cotxe que la seva vida), i el 5% va continuar fent el que estava fent (es creien immunes). El 67% van confessar que es van apropar a la finestra per veure com venia el tornado, la qual cosa és molt perillosa. Sembla que les persones de l’àrea entrevistada no es prenien molt seriosament les advertències, potser perquè havia un alt percentatge de falses alarmes de tornado (75%).
Interessant reflexió sobre el comportament humà que pot tenir el seu paral•lelisme amb el comportament en salut i les advertències o alarmes de les autoritats sanitàries. El 26 de maig ha entrat en vigor al nostra país un Reial Decret que recull l’obligació d’incorporar de forma visible en els paquets de tabac advertències sanitàries en forma d’imatges i il•lustracions dels riscos de fumar.
El Morbidity and Mortality Weely Report (MMWR) acaba de publicar recentment un interessant article sobre les advertències en els paquets de tabac i han analitzat la implementació d’aquestes advertències a 14 països amb resultats culturalment curiosos.
Estudis portats a terme sobre l’efecte d’aquestes imatges a Brasil, Canadà, Singapur i Thailàndia mostren que augmenten la consciència de la pobalció sobre els perills del tabac. Són imatges impactants que inclús alguns consideren que no són suficientment dures per provocar un canvi de conducta i deixar de fumar.
I tu, què faries si sentissis l’alarma d’un tornado?

Secretaría PAPPS, semFYC

Deixa el teu comentari