Dia Mundial sense Tabac

allloro 31 maig 2011

 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha seleccionat el Conveni Marc per al Control del Tabac com al tema del dia 31 de maig de 2011, Dia Mundial Sense Tabac.
Aquest Conveni que té rang de tractat internacional, és el principal instrument d’àmbit mundial de control del tabac. Va ser el primer tractat negociat sota els auspicis de l’OMS i és un dels tractats més àmpliament acceptat en la història de les Nacions Unides.
En vigor des de 2005 i amb més de 170 membres, és un acord basat en l’evidència que reafirma el dret de totes les persones al major nivell de salut i ofereix noves dimensions jurídiques per a la cooperació en la lluita contra el tabac.
La campanya se centrarà en el missatge clau següent: els països han d’aplicar plenament el Conveni per tal de protegir les generacions presents i futures contra les devastadores conseqüències sanitàries, socials, ambientals i econòmiques del consum de tabac i l’exposició al fum de tabac.
El Dia Mundial Sense Tabac 2011 s’ha dissenyat per:
― ressaltar la importància general del conveni
― posar l’accent en les obligacions en virtut del conveni

Deixa el teu comentari