El Govern garanteix al 100% l’atenció urgent, la primària, i la de malalties greus

allloro 13 abril 2011

El Consell Executiu ha aprovat avui el Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sanitari 2011, que ja es va presentar el 2 de març passat, pels quals queden garantits al 100% els serveis del triangle format pels eixos de l’atenció urgent, l’atenció a les malalties greus i l’atenció primària.

El Govern defensa fermament un model sanitari d’accés universal i gratuït, i en cap moment s’ha plantejat reduir o limitar els serveis sanitaris a què tenen accés els ciutadans. Davant l’alarmisme injustificat que s’ha generat al voltant del Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sanitari públic, ha decidit refermar el seu compromís amb la qualitat del sistema, i garantir i oferir les garanties necessàries perquè la qualitat no es vegi afectada.

Amb aquest acord, el Govern garanteix que tothom tindrà accés a l’atenció adequada i amb la mateixa qualitat de sempre. Més concretament, garanteix:
- Tots els serveis que s’ofereixen ara i amb la qualitat de sempre, inclosa la salut pública.
- L’atenció immediata a les malalties greus, de risc vital o que comporten una necessitat urgent.
- L’atenció urgent, tant als hospitals com a l’atenció primària.
- Els programes de diagnòstic ràpid.
- Gestionar les llistes d’espera amb criteris clínic (d’urgència i gravetat).
- Una dotació de personal suficient i adequada a les necessitats assistencials.
- Una dotació de llits d’ingrés hospitalari suficient i adequada, que es complementa amb alternatives a l’hospitalització convencional (hospitals de dia, hospitalització a domicili i cirurgia major ambulatòria) que eviten l’ingrés sense posar en qüestió la qualitat de l’assistència.
- La seguretat del pacient, d’acord amb l’estratègia “Aliança per a la seguretat del pacient”.

L’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut és l’encarregada de realitzar el seguiment i l’avaluació continuada de l’impacte d’aquestes mesures amb criteris de transparència i evidència científica.

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/premsa/doc35079.html

Deixa el teu comentari