DRAC Osona

allloro 16 març 2011

El Programa DRAC Osona d’atenció i prevenció en el consum de drogues es va presentar a les Jornades  “Democracy, Cities & Drugs” celebrades a Viena del 23 al 25 de febrer”

El DRAC es presenta a la conferencia final “New challanges, new solutions”, del projecte DC & D II, celebrada a Viena el darrer 24 de Febrer. Aquest és un programa de prevenció dirigit a joves que ha impulsat el Servei de Joventut del Consell Comarcal i que ofereix als municipis d’Osona assessorament i suport en la planificació, disseny i implementació de la tasca preventiva.

En el marc del grup de treball de “quines solucions es poden donar a ciutats petites”, aquest projecte europeu convida el DRAC per l’interès en les línies de treball que desenvolupa en l’àmbit comunitari, educatiu i en la detecció i orientació de casos de consum. Per aquest motiu, es presenta la metodologia de treball de coordinació i assessorament a municipis, una breu descripció dels programes i activitats, i el Programa d’Alternativa a la Sanció Administrativa (PASA) com a exemple de solució per treballar amb diferents ciutats al mateix temps.

La conferencia va reunir 140 participants en representació de 105 ciutats i 19 països europeus representats per diferents entitats. La valoració de la conferencia va ser molt positiva per tots els seus participants.

Un dels objectius de la conferencia era l’elaboració d’una resolució final del projecte DC &DII dirigida a tots els professionals que treballen en l’àmbit de drogues tant a nivell local com nacional i internacional.  Es pot consultar la resolució en aquest enllaç.

http://www.efus.eu/en/topics/risks-forms-of-crime/substance-abuse/efus/1957

Deixa el teu comentari