La vida humana és una vida responsable…

allloro 21 febrer 2011

La vida humana és una vida responsable, responsabilitat que s’aplica seriosament a totes les seves vicissituds, també a la malaltia
La  responsabilitat del propi malalt, que ha de fer el que li cal per facilitar la seva pròpia recuperació.
La responsabilitat de l’entorn afectiu del malalt, cridat a ser-li ajut i companyia.
La responsabilitat professional de les atencions sanitàries adequades i oportunes que han de ser ofertes al malalt per tal de permetre-li recuperar el seu estàndard de salut.
I també la responsabilitat social, que ha de garantir que la malaltia no signifiqui un greuge en el desenvolupament del rol social i laboral del malalt, ni pel mateix malalt ni pel que aquest rol aporta a la societat.

Antoni Nello Figa
Professor d’Antropologia i Ètica

Deixa el teu comentari