Informació per a les dones (Departament Salut)

allloro 19 juliol 2010

Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs. BOE núm. 55, de 4 de març de 2010
Versió 2 de juliol 2010

En el marc de la nova Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, s’ofereix aquesta informació en format de pregunta i resposta.

 

Deixa el teu comentari