31 de maig: Dia Mundial sense Tabac

allloro 24 maig 2010

Document Oficial de l’Organització Mundial de la Salut (OMS)
Com a tema del Dia Mundial sense Tabac 2010, que se celebrarà el 31 de maig d’aquest any, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha escollit «Gènere i tabac: la promoció del tabac adreçada a les dones».
Una part important de qualsevol estratègia integral de control del tabac consisteix a lluitar contra l’epidèmia del tabaquisme en les dones. El Dia Mundial sense Tabac 2010 es consagrarà a posar en relleu els efectes nocius de la promoció del tabac adreçada a les dones i les nenes. També subratllarà la necessitat que les gairebé 170 parts del Conveni marc de l’OMS per al control del tabac prohibeixin tota publicitat, promoció i patrocini, d’acord amb la seva constitució o els principis constitucionals.
Dels més de mil milions de fumadors que hi ha al món, el 20% són dones; tanmateix, aquesta xifra va en camí d’augmentar. Les taxes de tabaquisme dels homes han assolit el punt àlgid, mentre que les de les dones continuen augmentant. Les dones constitueixen un blanc d’oportunitat important per a la indústria del tabac, que necessita captar nous consumidors per substituir gairebé la meitat dels consumidors actuals, que moriran prematurament per malalties relacionades amb el tabac.
Resulta especialment pertorbadora la prevalença cada vegada major de consum de tabac entre les nenes. En un informe recent, Women and health: today’s evidence tomorrow’s agenda [“Les dones i la salut: les dades d’avui, l’agenda de demà”], s’aporten proves que la publicitat del tabac es concentra cada vegada més en les nenes. Les dades de 151 països indiquen que un 70% de les adolescents fumen cigarrets, davant del 12% dels nois de la mateixa edat.

A l’informe esmentat, la doctora Margaret Chan, directora general de l’OMS, afirma que protegir i promoure la salut de les dones és decisiu per a la salut i el desenvolupament, no tan sols de les generacions presents sinó també de les generacions futures.
El Conveni marc de l’OMS per al control del tabac, que va entrar en vigor el 2005, manifesta alarma «per l’increment del nombre de fumadores i de consumidores de tabac en altres formes entre les dones i les nenes al món sencer».

Deixa el teu comentari