TORNADA A LA CALMA EN FINALITZAR L’EXERCICI

allloro 3 agost 2009

Què vol dir la tornada a la calma?

Després de realitzar una sessió d’exercici, cal que l’organisme recuperi l’estat de repòs de forma progressiva. El cor ha de reduir la seva freqüència, la pressió arterial ha de disminuir, algunes hormones que s’han produït duran l’exercici han de disminuir,…
Quan aturem un exercici de forma ràpida, aquests canvis es fan descoordinats.
Per fer una correcta tornada a la calma, cal anar disminuint progressivament la intensitat de l’exercici per aturar-nos de manera que quan ens aturem tots els canvis que s’han produït durant l’exercici, siguin mínims.
Posteriorment, també convé fer uns estiraments dels grups musculars principals per disminuir el tò. Això evitarà molèsties musculars posteriors.

En general hauriem de dedicar uns 5 minuts si l’exercici no és molt intèns i uns 20 minuts si ha sigut un exercici intens.

Francesc Marin

Deixa el teu comentari