El consum de begudes alcohòliques té conseqüències greus per l’organisme

allloro 29 abril 2009

beber1

Després d’alguns minuts d’haver ingerit una beguda alcohòlica, l’etanol es absorbit ràpidament per l’aparell digestiu (principalment el duodè) i a continuació es dissolt a la sang des d’on actua sobre els diferents òrgans del cos. Un dels òrgans més perjudicats és el fetge, que ha de convertir l’alcohol en una substància que no resulti perillosa pel cos. El fetge pot metabolitzar entre 20 i 30 grams per hora i, mentre tant, va circulant per la sang fent mal per tots els òrgans que passa, com són el cor, l’estómac i el sistema nerviós.
El fetge oxida l’alcohol gràcies a un mecanisme fisiològic. Un enzim que produeix el fetge, la alcoholdeshidrogenasa, oxida l’alcohol en presència d’una substància que té per nom DPN i la transforma primer en acetaldehid i després en àcid acètic. Aquesta reacció allibera, per gram d’alcohol, 7 calories, fins un màxim de 600 o 700 calories, o sigui la meitat del consum calorífic bàsic de l’organisme. Aquestes calories s’emmagatzemen en forma de greix .
L’alcohol si l’associem als accidents de trànsit és la primera causa de mortalitat entre els joves de 15 i 25 anys i és la segona causa de mortalitat associada a les malaties degenaratives del fetge entre les persones de 40 a 60 anys.

Deixa el teu comentari