CAP Sant Bartomeu del Grau

Adreça
C. Ponent, s/n
08519 Sant Bartomeu del Grau
Telèfon
93 888 93 62
Fax
93 888 90 37
Horari
Dilluns, dimarts, dimecres, divendres:8h-15h
Dijous: 14h-21h
CAP de referència
Demanar hora

Urgències

Per qualsevol dubte trucar al 061

Nits de les 21h a les 8h Hospital general de Vic
Dilluns a divendres de les 8h a 21h Cap Prats de Lluçanès
Dissabtes al matí de 8h a 15h Cap Prats de Lluçanès
Dissabtes tarda de 15h a 21h
CAP Manlleu, Tona, Torelló, Centelles i Hospital General de Vic
Diumenges i festius
CAP Manlleu, Tona, Torelló, Centelles i Hospital General de Vic