Consultori Local La Torre d'Oristà

Adreça
C. Mossèn Riba Pont, 69
08518 La Torre d'Oristà
Telèfon
93 888 00 97
Horari
Dimarts: 11h-12,15h
Divendres: 9h-11h
CAP de referència
Demanar hora

Urgències

Per qualsevol dubte trucar al 061

Nits de les 21h a les 8h Hospital general de Vic
Dilluns a divendres de les 8h a 21h Cap Prats de Lluçanès
Dissabtes al matí de 8h a 15h Cap Prats de Lluçanès
Dissabtes tarda de 15h a 21h
CAP Manlleu, Tona, Torelló, Centelles i Hospital General de Vic
Diumenges i festius
CAP Manlleu, Tona, Torelló, Centelles i Hospital General de Vic