ACTUA AVUI PER CANVIAR EL DEMÀ

allloro 12 novembre 2015

Una bona prevenció és clau i el millor moment per a començar a actuar és ara. Segueix des d’avui una alimentació i uns hàbits de vida més saludables per a canviar el demà.

Aquest és el lema que utilitza l’Associació de Diabètics de Catalunya  per celebrar el Dia Mundial de la Diabetis , el proper 14 de novembre.

L’objectiu és conscienciar a les persones sobre la Diabetis i la seva prevenció.

La diabetis mellitus és un problema creixent de salut pública, tant als països desenvolupats com als que estan en vies de desenvolupament.  A causa d’això, l’Organització Mundial de la Salut ha considerat que la diabetis tipus 2 constituirà una de les epidèmies del segle XXI. Aquest increment es deu, d’una banda a l’elevada prevalença dels factors de risc lligats a l’aparició de la diabetis, com són l’obesitat i el sedentarisme, i de l’altra banda a l’augment de l’esperança de vida i a la reducció de la mortalitat.

Tot i que actualment la diabetis tipus 1 no es pot prevenir, mesures simples relacionades amb estils de vida han demostrat ser eficaces per prevenir la diabetis tipus 2 (90% dels casos) o retardar la seva aparició. Per ajudar a prevenir la diabetis de tipus 2 i les seves complicacions  és important:

-       Mantenir  un pes corporal saludable.

-       Mantenir-se actiu físicament, com a mínim practicar 30 minuts d’activitat regular, d’intensitat  moderada, la majoria dels dies de la setmana. Si s’ha de controlar el pes, pot ser necessària una activitat més intensa.

-       Consumir una dieta saludable que contingui  entre tres i cinc racions diàries de fruites i hortalisses  i una quantitat  reduïda d’aliments que portin sucre i greixos animals (greixos saturats).

-       Evitar el consum  de tabac  ja que augmenta el risc de patir malalties cardiovasculars.

Al mateix temps, és important destacar la importància del diagnòstic precoç i de l’educació sanitària per reduir-ne les complicacions i millorar la qualitat de vida de les persones afectades.

A Catalunya, el nombre estimat de persones amb diabetis està al voltant de les 560.000. Segons dades de l’Enquesta de Salut de 2011, la prevalença de diabetis en persones de 15 o més anys és del 8,0% (el 8,0% en els homes i el 8,1% en les dones). Aquesta prevalença augmenta amb l’edat, de manera que en el grup de més de 65 anys és del 21,1% (el 24,8% en els homes i el 18,3% en les dones).

El cribratge de la diabetis s’ha de fer mitjançant un anàlisi de sang de la glucosa en dejú

La població diana és:

-       Persones majors de 45 anys: cada 3 anys (si les glucèmies prèvies són normals)

-       Adults amb algun factor de risc per a la diabetis cada any  (antecedents de diabetis en familiars de primer grau, obesitat, malaltia cardiovascular, altres factors de risc cardiovascular,  diabetis gestacional prèvia, diagnòstic previ d’intolerància a la glucosa (IG) o glucèmia basal alterada (GBA) i ètnies de risc alt: persones asiàtiques, llatinoamericanes..

-       Adolescents i infants majors de 10 anys amb obesitat i almenys dos factors de risc de diabetis: cada 2 anys.

Consulteu al vostre metge/sa d’atenció primària.

Per més informació de les activitat consultar a la web del Associació de Diabètic de Catalunya  www.adc.cat