Associació Osona Contra el Càncer Informa

allloro 6 agost 2014

Operacions del mes de juliol de 2014    
     
     
INGRESSOS:    
Acapte Prats de Lluçanès 2.337,17 €  
Ajuntament de Manlleu- Subvenció 300,00 €  
Ajuntament de Manlleu (Àrea Oncologia) 3.945,84 €  
Maria Isabel Ania Lafuente (Àrea Oncologia) 750,00 €  
Fitness Vic (Àrea Oncologia) 2.147,92 €  
Ludoteca Torelló (Àrea Oncologia) 680,00 €  
Federòptics Francolí 40è aniversari, mes de la solidaritat (Àrea Oncologia) 300,00 €  
Ajuntament de Vidrà (Àrea Oncologia) 340,00 €  
Venda Braçalets 270,00 €  
Guardioles Roda i Masies de Roda 99,50 €  
Bar Sant Sebastià “Emilio” de Roda de Ter 44,00 €  
Anònim (Àrea Oncologia) 300,00 €  
Guardioles API comarca (Àrea Oncologia) 76,48 €  
Bar Hospital Universitari de Vic- propines 62,54 €  
     
DESPESES:    
Ajuda a malalts i famílies 1.800,00 €  
Sessió Titelles – Escoles Comarca 600,00 €  
Àrea Oncologia HGV, pagament 100.000,00 €  
Material de campanya 3.367,96 €  
Publicitat           248,05 €  
Jornada voluntariat FECEC           210,00 €  
     
     
     
Gràcies als donatius de tota la comarca hem pogut inaugurar la nova Àrea 
d’Oncologia. Osona Contra el Càncer continua treballant pel    
seu finançament