El puerperi: El nadó

allloro 12 desembre 2012

El nadó

A tots els nadons, a partir de les 48 hores de vida, se’ls pren una mostra de sang del taló per fer una prova que detecta algunes malalties congènites (hipotiroïdisme congènit, fenilcetonúria i fi brosi quística). Si l’alta s’ha produït abans de fer la prova, cal assegurar-se que aquest test es realitzi durant la primera setmana de vida.
El programa del nadó aconsella una visita abans dels 15 dies de vida del nadó. Per aquest motiu, és recomanable conèixer abans del part els passos que s’han de fer. Cada Centre d’Atenció Primària disposa d’un circuit per gestionar aquesta primera visita.
Cada CAP disposa de pediatre i d’infermera pediàtrica. En la primera visita, en el marc del “Programa d’activitats preventives i de promoció de la salut a la infància a l’atenció primària”, es realitzarà una exploració física del nadó, es valorarà el desenvolupament i l’alimentació i es resoldran els dubtes sobre el seu estat, la manera de cuidar-lo i tot el que calgui.
Cal portar el carnet de salut infantil i l’informe d’alta perquè en tinguin coneixement.

Deixa el teu comentari