Programa Salut i Escola

allloro 5 març 2010

El Programa Salut i escola és una actuació promoguda pels departaments d’Educació, i de Salut, per tal d’impulsar la promoció i prevenció de la salut a l’escola i coordinar millor les accions en el territori. S’adreça a la població adolescent de segon cicle d’ESO (tercer i quart) dels centres públics i concertats.
Objectius:
Millorar la salut dels adolescents a través d’accions als centres educatius de promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut.
Potenciar la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els serveis sanitaris en accions de promoció i prevenció de la salut relacionats preferentment amb:
- la salut mental
- a salut afectivo-sexual
- el consum de drogues, alcohol i tabac
- els trastorns relacionats amb l’alimentació
Afavorir l’accessibilitat de cara a la prevenció de situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut dels adolescents a l’atenció sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat: Consulta Oberta.

A la comarca d’Osona ,16 infermeres d’Atenció Primària, que pertanyen al Programa Salut i Escola, van regularment als 24 centres docents (públics o concertats) de secundària.

Deixa el teu comentari