Bibliografia

allloro 20 abril 2009

  • Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Alcohol i tabac. Les drogues davant la llei. Barcelona, 1995.
  • Ajuntament de Barcelona. Àrea de Salut Pública. Programa d’educació sobre substàncies addictives. Decideix! Barcelona, 1993.
  • Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Òrgan Tècnic de Drogodependències. Enquesta sobre consum i actituds respecte del tabac, l’alcohol i les drogues a Catalunya. Barcelona, 1990.
  • Funes, J. Nosotros, los adolescentes y las drogas. Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid 1990.
  • Cabra, J., Sarasíbar, X. Proposta didàctica alcohol-conducció. Límit 0. Generalitat de Catalunya. Programa d’Educació per a la Salut a l’Escola, Barcelona 1996.
  • Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. L’alcohol, sempre una copa de menys. Barcelona, 1994.
  • Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Programa d’Educació per a la Salut a l’Escola. Com resoldre els problemes de salut a l’escola. Prevenció de les drogodependències. Barcelona, 1992.

Deixa el teu comentari