Es posa en marxa la sisena onada de l’Enquesta de salut de Catalunya

allloro 10 gener 2013

El Departament de Salut posa en marxa la sisena onada de l’ESCAc del període 2010-2014, que es durà a terme al llarg del primer semestre de 2013.

L’ESCAc és una activitat de caràcter oficial prevista en el Pla estadístic de Catalunya vigent, la qual cosa comporta una garantia de confidencialitat de les dades, que estan emparades pel secret estadístic (Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya).

L’ESCAc consisteix a entrevistar una mostra representativa de la població catalana per part d’un equip d’enquestadors acreditats que visitarà els domicilis de les persones seleccionades. En total, des del segon semestre de 2010 fins al primer semestre de l’any 2014, es recolliran les respostes de 19.000 persones a tot Catalunya.

La selecció de les persones que seran entrevistades es fa de manera aleatòria a partir del Registre de població oficial facilitat per l’Institut d’Estadística de Catalunya. Aquestes persones seleccionades rebran una carta en la qual se les informarà sobre els objectius de l’enquesta, el seu caràcter d’enquesta oficial del Govern català i la necessitat de la seva col·laboració. Posteriorment, personal acreditat de l’empresa IPSOS es presentarà al seu domicili per fer-los l’enquesta.

L’ESCAc recull informació molt valuosa en tant que és facilitada directament per la població catalana. Aquesta informació és fonamental per establir les accions per millorar l’estat de salut i la qualitat de vida de les persones, així com per facilitar-ne l’accés als serveis sanitaris.

El Departament de Salut agraeix per endavant la col·laboració de totes les persones que siguin entrevistades.

Deixa el teu comentari