Pla de Salut de Catalunya 2011-2015

allloro 22 febrer 2012

El Govern ha aprovat avui el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, un document estratègic que articula la reforma del sistema sanitari català sobre 3 eixos d’acció per tal de donar resposta a les noves necessitats socials: l’abordatge de les malalties més comunes, l’atenció integral als pacients crònics i la modernització organitzativa. El Pla de Salut és d’aplicació immediata i està orientat a l’acció, ja que no només defineix què cal fer, sinó també com fer-ho tenint present la realitat de les diferents àrees de Catalunya.

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=139044&idioma=0

Deixa el teu comentari