Accés a la història clínica

allloro 17 desembre 2011

La història clínica recull el conjunt de documents relatius al procés assistencial de tota persona atesa en un centre de salut. Des de l’any 2000 a Catalunya i des del 2002 a Espanya, legalment vostè té dret a accedir a la seva història clínica.

Tot i que la propietat i la custòdia de la història clínica és del centre, segons la Llei 21/2000 de la Generalitat de Catalunya, vostè té dret a accedir a la documentació de la seva història clínica, i a obtenir una còpia de les dades que hi figuren, d’acord amb el procediment que estableixi cada centre. Habitualment les institucions sanitàries tenen guies i/o protocols per a l’accés a la història clínica. Si té qualsevol dubte, es pot dirigir al seu metge o infermera perquè l’orientin. També es pot adreçar a la unitat d’atenció a l’usuari perquè l’informin. 

Aquesta llei també permet que es pugui accedir a la història clínica per representació, sempre que estigui degudament acreditada. Per tant, si vostè vol que un familiar o una persona propera accedeixi a la seva història clínica, li haurà de donar permís per escrit, atès que la institució ha de vetllar per la confidencialitat de les seves dades.

Infermera virtual. Barcelona: Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona; 2009 [accés 7 de maig de 2009]. Disponible a: www.infermeravirtual.com  

Deixa el teu comentari