Quins són els vostres drets?

allloro 29 juliol 2011

1. Drets relacionats amb la igualtat i la no-discriminació de les persones
2. Drets relacionats amb l’autonomia dels pacients
3. Drets relacionats amb la intimitat i la confidencialitat
4. Drets relacionats amb la constitució genètica de les persones
5. Drets relacionats amb la investigació i l’experimentació científiques
6. Drets relacionats amb la prevenció i la promoció de la salut
7. Drets relacionats amb la informació assistencial i l’accés a la documentació clínica
8. Drets relacionats amb l’accés a l’atenció sanitària
9. Drets relacionats amb la informació sobre els serveis de salut i la participació dels usuaris
10. Drets relacionats amb la qualitat assistencial

Deixa el teu comentari