Sexualitat i Anticoncepció

allloro 14 juny 2010

En les relacions sexuals intervenen factors educatius i culturals que determinen variacions en el comportament sexual dels individus d’acord amb les seves vivències i/o aprenentatges.
La sexualitat té una dimensió més àmplia que abasta aspectes de la conducta com són les relacions interpersonals i, en concret, l’afectivitat, els sentiments i les sensacions compartides entre dues persones. La sexualitat neix amb la persona i constitueix una part integral de la seva personalitat.
S’expressa amb les carícies, la mirada, la tendresa, en el tracte, amb les paraules, les vivències en comú… junt amb els sentiments i les sensacions.
Cadascú l’experimenta i l’expressa segons les seves vivències i el seu procés de creixement.
En la sexualitat humana és bàsic el respecte i, per tant, imposar i exigir a l’altra persona no ens ajuda a comunicar-nos ni a compartir. Com en tot, hem de respectar les preferències dels altres i demanar que se’ns respectin les nostres com nosaltres hem de respectar-nos a nosaltres mateixos.
La sexualitat inclou també l’acte sexual, pero aquest n’és un aspecte.
L’amistat, la relació amb l’altra persona, la confiança, el fet d’estimar i sentir-se estimat, ser entès per algú com tu, riure, conversar… també hi prenen part.
La sexualitat fa possible:
1. Tenir fills quan es desitgi lliurement i responsablement.
2. La comunicació i l’afecte interpersonal.
3. Descobrir-se un mateix tot descobrint l’altra persona.
4. Donar i rebre plaer.
De vegades poden existir problemes emocionals derivats d’una sexualitat practicada sense suficient maduresa.
Guia Salut per Joves
Departament Salut

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/salutjove/cssexua.htm#marca1

Deixa el teu comentari