Anticoncepció d’emergència

allloro 23 juny 2010

L’objectiu de l’anticoncepció postcoital, anomenada d’emergència, és la
prevenció d’un embaràs després d’un coit no protegit.
El levonorgestrel aconsegueix una reducció en la taxa d’embarassos d’un 95%, si s’administra en les primeres 24 hores; d’un 85% entre les 25 i les 48 hores i, d’un 58% si l’administració té lloc entre les 49 i les 72 hores següents al coit de risc.
La taxa global d’embarassos després de l’administració d’aquest tractament és del 0,8 al 2,3%. Alguns autors suggereixen que pot tenir una certa efectivitat, encara que menor, si s’administra fins a les 120 hores després de la relació coital de risc.

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/anticoncepcio.pdf

Deixa el teu comentari