AFECTIVITAT I SEXUALITAT (Juny-Setembre)

allloro 10 juny 2010

L’educació sexual i l’adquisició d’habilitats sobre la sexualitat i les relacions humanes evita problemes de salut i motiva actituds més responsables i saludables.
La sexualitat del jove s’ha d’entendre com un aspecte fonamental pel seu desenvolupament personal, la seva salut i la satisfacció afectiva.
Les dificultats en l’expressió de la sexualitat poden donar lloc a conflictes i frustració. Comprenen la inhibició, la sexualitat prematura, indiscriminada
o promíscua, l’embaràs imprevist, la maternitat i paternitat adolescent, l’avortament, donar en adopció, les disfuncions sexuals, els maltractaments psíquics, els abusos sexuals i l’abús d’alcohol i altres drogues.
Alguns dels factors afavoridors d’una sexualitat satisfactòria són l’autoconeixement, l’autoestima, la capacitat de negociació, l’actitud activa.

Deixa el teu comentari