Addictes sense substància; addiccions a les pantalles

allloro 23 març 2010

Dependència, abús o addicció, actualment no existeix una opinió clara i unànime, per part dels professionals de la salut, però segons un estudi de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) una de cada quatre persones presenta trastorns de conducta relacionats amb les noves addiccions o addiccions socials.

Les socio addiccions són trastorns de dependència vinculats a activitats humanes diverses i plaents, considerades com a simples activitats d’oci o de comunicació, no relacionades amb la ingesta de substàncies. Aquestes activitats no són en si mateixes nocives, però en determinades persones poden esdevenir en conductes addictives.

El fet que es tracti essencialment d’una qüestió d’intensitats o pèrdua de control i que a més siguin socialment acceptades, comporta una gran dificultat en la detecció de la socio addicció, com a mínim en les seves primeres etapes.

Les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (NTIC) van ser creades amb l’objectiu de potenciar la comunicació, l’educació i la informació, però precisament pel seu mateix disseny, afecten la voluntat de control, el que, juntament amb altres factors personals i ambientals facilita la conducta addictiva o la utilització compulsiva d’aquestes noves tecnologies.

Dintre de las Noves Tecnologies ens trobem les tecnologies de les pantalles; no hi ha dubte que aporten un gran benefici quan el seu ús és controlat, però tenen un fort poder d’atracció, que facilita la pèrdua de l’autocontrol en algunes persones, sobretot en infants i adolescents.

Dos variables poden indicar el grau de dependència a les tecnologies de les pantalles: el temps dedicat i els motius d’ús. Si el temps dedicat és excessiu poden afectar a les relacions familiars, socials, laborals i escolars; quant als motius de l’ús, comença a ser preocupant quan Internet o el mòbil s’utilitzen per omplir espais buits, hi ha sentiments d’insatisfacció i no es troben altres alternatives gratificants per omplir el temps.

Tipus de socio addiccions lligades a les pantalles (mòbil, Internet, videojocs, TV.)

Vega González Bueso, Psicòloga. Terapeuta d’AIS (Atenció i investigació de socio addiccions)

Deixa el teu comentari