ADDICCIONS SENSE SUBSTÀNCIES

allloro 31 març 2010

Hi ha un seguit de factors personals que suposen un risc especial a l’hora de desenvolupar socioaddiccions, no són condicions absolutes, ni aplicables a totes les persones, tot i així són factors a tenir en compte:

 • Inmaduresa o identitat no consolidada
 • Soledat, aïllament, introversió
 • Personalitat inestable
 • Disconformitat o inadaptació social o familiar
 • Modelatge de rols familiars: rol dels pares i dels fills, influència de la societat en la família
 • L’accés a l’activitat objecte de l’addicció i la freqüència amb què es realitza
 • El propi potencial addictiu de l’objecte de l’addicció

Al principi les addiccions sense substància, són difícils de detectar, ja que en les primeres fases hi ha una pèrdua de control però el problema no es veu aparentment.
El punt central de les noves addiccions es basa en la pèrdua de control per part de l’individu. Esdevé dependent i la seva vinculació amb cada situació li impossibilita la presa de decisions al marge de l’objecte generador de la dependència.

Factors clau:

 • Són trastorns que persisteixen a llarg termini
 • Provoquen canvis emocionals, socials i físics que s’acumulen i progressen mentre es manté l’activitat generadora de dependència.
 • L’evolució d’aquests trastorns es relaciona amb diverses formes de maltractament, conductes violentes i alteracions de la salut física i mental.

Una conducta addictiva té uns trets característics principals:

 • Necessitat irresistible i desig intens de “tenir contacte amb” (consumir un producte o consumar una conducta).
 • Manca de control: incapacitat per autolimitar-se o autocontrolar-ne l’ús.
 • Conseqüències negatives: identificades per un mateix o advertides per persones properes, malgrat les quals la persona no atura l’activitat.
 • Negació del problem: l’addicte no adverteix la gravetat dels efectes negatius, nega que existeixi un problema i s’enfada o es posa a la defensiva, si algú li fa veure que “allò” es troba fora del seu control.

També poden sorgir altres signes:

 • Focalitzar relacions, activitats i interessos en torn de l’origen de l’addicció.
 • Allunyamnet i abandó dels interessos i relacions alienes a la conducta addictiva.
 • Irritabilitat, malestar, agressivitat, canvis d’humor davant els impediments per actuar segons el patró addictiu.

Deixa el teu comentari