Sentiments i emocions

allloro 10 novembre 2009

El món dels sentiments i les emocions és molt important, perquè està a la base del nostre comportament com a persones i, per això, a la base del funcionament de famílies i parelles.
Hi ha qui diu que allò que s’ha anomenat normalment “Intel·ligència” és simplement el que amiden els tests d’intel·ligència. Es compon d’una sèrie de factors que tenen que veure amb capacitats verbals i no verbals: memòria, raonament abstracte, percepció, processament de la informació, solució de problemes, capacitats visuals i motòriques. Com un resum de tots aquestos factors hi ha un super-factor que seria el d’intel·ligència general.
Sempre s’havia pensat que les persones més intel·ligents serien les que triomfarien en la vida, però no és així, i després de moltes investigacions s’ha demostrat que l’èxit en la vida no està determinat pel coeficient d’intel·ligència ni per les notes que es trauen a l’escola o a la Universitat, sinó per altres factors. I tots aquestos factors serien els qui conformarien allò que els entesos anomenen intel·ligència emocional.
Hi ha cinc grans factors que determinen la competència emocional de les persones:

  • Auto-coneixement: Identificació dels propis sentiments, saber què se sent i per que.
  • Auto-control: Saber manejar els propis sentiments i poder recuperar-se dels sentiments que són negatius.
  • Motivació: Ser aplicat, no desanimar-se quan no ix una tasca.
  • Empatia: Entendre el que senten les restants persones, posar-se en el lloc de les altres persones.
  • Habilitat Social: Orientar-se en relació a les altres persones, i saber implicar-se amb elles.

Tots aquests factors són els que conformen el que s’entén per intel·ligència emocional. Les persones que dominen aquestos factors tindran moltes més possibilitats de “tenir èxit” que pot tenir molt que veure amb “ser feliç”.

Eduard Hervàs, psicòleg

Deixa el teu comentari