Gestió de les emocions: Saps el que sents?

allloro 6 octubre 2009

octubre-desembrePrendre consciència de les emocions és una habilitat emocional fonamental, la base en la qual s’identifiquen altres habilitats, per exemple: l’autocontrol.

Què són les emocions? Les emocions són impulsos que comporten reaccions automàtiques. Hi ha sis emocions universals: alegria, ira, por, tristesa, fàstic i sorpresa.

Què són els estats d’ànim?  Els estats d’ànim tenen una durada més llarga que les emocions; són més persistents, però menys permanents que els sentiments.

Què són els sentiments? Els sentiments són blocs d’informació integrada que inclouen valoracions. Els sentiments ens diuen quins fets són veritablement importants per a les nostres vides, com: estar feliç, content, enfadat, espantat, disgustat, preocupat, nerviós, relaxat… Hem de ser capaços de reconèixer els sentiments i anomenar-los.

La verbalització dels sentiments crea vincles entre la part cognitiva i la part emocional del cervell.

Experts: Montse Montcunill, Professora Escola Universitària de Ciències de la Salut Vic; Manel Dionis Comas, Psicòleg Hospital de la Santa Creu i Dra Ana Puente, Metge família ABS SEB

Deixa el teu comentari