Definició d’emoció

allloro 13 octubre 2009

Segons el viquipèdia,  l’emoció és un intens estat mental que sorgeix en el sistema nerviós de manera espontània i provoca una resposta psicològica positiva o negativa.  És un impuls involuntari originat com a resposta als estímuls de l’ambient que indueix sentiments tant a l’ésser humà com en animals i que desencadena conductes de reacció automàtica.

Tradicionalment s’ha acceptat que hi ha certes emocions bàsiques o primàries (més universals) i d’altres secundàries (que impliquen sentiments). 

  1. L’enuig és un sentiment de contrarietat davant una amenaça real o imaginària al propi jo, de menys intensitat que la ràbia o l’ira (ja que aquesta es tradueix en una reacció externa d’agressivitat).
  2. La por és un sentiment desagradable de temença que sorgeix per la percepció d’un perill, encara que aquest no sigui real. Va sorgir per qüestions adaptatives; la por permetia l’individu preparar-se per reaccionar en situacions adverses amb més rapidesa.
  3. La tristesa és un sentiment de patiment psíquic pel qual un esdeveniment o pensament causa tristor a la persona.  És el contrari d’alegria.
  4. L’alegria és un sentiment de felicitat momentània, caracteritzat per una visió optimista d’un mateix i de l’entorn i associada al plaer.
  5. El fàstic és un sentiment de rebuig físic o moral cap a alguna cosa considerada bruta, perillosa o desagradable. Està present a totes les cultures i sembla tenir com a origen l’instint d’allunyar-se d’aliments enverinats o productes no comestibles, que provocave una reacció d’allunyament al cos, nàusees i un descens del ritme cardíac.
  6. La sorpresa és una emoció causada per allò que el subjecte no s’espera, sigui positiu o negatiu. Sol ser un estat involuntari previ al moment on el cervell processa la nova informació i reacciona amb el sentiment apropiat.

Deixa el teu comentari