Salut en Xifres

allloro 18 març 2009

En la seva segona edició, Salut en Xifres ofereix als agents del sistema sanitari, als ciutadans i als professionals, un recull d’informació fiable, rellevant i comparable de l’estat de salut de la població, dels seus determinants i del sistema sanitari.
Amb aquesta iniciativa, el Departament de Salut promou la transparència de les institucions públiques de l’àmbit de la salut i facilita l’accés a la informació de la realitat sanitària del país a les persones i entitats que hi estiguin interessades.
Salut en Xifres:
• Demografia sanitària
• Estat de salut
• Estils de vida i altres determinants de la salut
• Recursos sanitaris
• Utilització de serveis sanitaris
• Satisfacció de la ciutadania
La informació presentada prové de fonts d’informació sistemàtica del Departament de Salut, d’estudis periòdics i d’altres eines per a l’orientació de les polítiques públiques envers la millora de la salut de la població, la qualitat i eficiència dels serveis sanitaris i la corresponsabilització de la ciutadania envers la seva salut.
Podeu obtenir més informació en relació a Salut en Xifres a: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/xifres/salutxifres_2008.pdf

 

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Deixa el teu comentari