Osona contra el Càncer informa

allloro 10 abril 2014

Operacions del mes de març de 2014  
   
   
INGRESSOS:  
Germans Vila-Vilà Donatiu Torneig Tennis 2013 3.525,60 €
Tona- Col.legi Vedruna (Àrea Oncologia) 719,47 €
Roda i Masies de Roda (Àrea Oncologia) 192,50 €
Ajuntaments Roda i Masies de Roda (Àrea Oncologia) 1.500,00 €
Sant Bartomeu del Grau – Acapte 270,91 €
Ajuntament de Manlleu (Àrea Oncologia) 300,00 €
Diversos donatius anònims Àrea Oncologia 350,00 €
Liquidació Ass.Veïns Cavalleria i barri de la Salut de Manlleu (A.Oncologia) 5.117,70 €
Ajuntament Viladrau (Àrea Oncologia) 560,00 €
Folgueroles – Concert (Àrea Oncologia) 722,10 €
Campionat de Pàdel Gemgine  535,50 €
Centelles – Festival  3.950,00 €
Sopar Osona Cuina (Àrea Oncologia) 635,00 €
Club Patí Vic (Àrea Oncologia) 402,00 €
   
DESPESES:  
Ajuda a malalts i famílies 1.810,92 €
Sessió Titelles – Escoles Comarca 1.200,00 €
Atenció psicooncològica malalts i famílies 700,00 €
   
   
Agraïm tots els donatius que estem rebent per la nova Àrea  
d’Oncologia.   
Actualment disposem ja de 450.000,-eur. Som a mig camí.  
No ens podem aturar aquí.   
Junts ho farem possible!