Dia Mundial Contra el Càncer 2014

allloro 31 gener 2014

 

 

Sota el lema “Desacreditar els Mites“, el proper 4 de febrer es celebrarà el Dia Mundial contra el Càncer 2014. La campanya que s’organitza des de la UICC (Unió Internacional contra el Càncer) es centrarà en l’Objectiu 5 de la Declaració Mundial del Càncer i que és dissipar els mites i concepcions errònies i perjudicials sobre el càncer.

El Dia Mundial contra el Càncer és una oportunitat per elevar les veus col·lectives en nom de la millora dels coneixements en general al voltant del càncer i desemmascarar idees errònies sobre la malaltia. Des d’un nivell global, els missatges es centren en els següents quatre mites:

Mite 1: NO CAL PARLAR SOBRE EL CÀNCER.
Veritat: El càncer pot ser un tema difícil de tractar, sobretot en algunes cultures i entorns. Però abordar la malaltia obertament pot millorar els resultats a nivell individual, comunitari i de polítiques.

Mite 2: NO HI HA NI SIGNES NI SÍMPTOMES DEL CÀNCER.
Veritat: Per a molts tipus de càncer, existeixen signes d’advertència i símptomes, i els avantatges de la detecció precoç són indiscutibles.

Mite 3: NO HI HA RES QUE ES PUGUI FER RESPECTE EL CÀNCER.
Veritat: Es pot prevenir una tercera part dels tipus de càncer més comuns, amb les estratègies correctes i es pot fer molt a nivell individual, de comunitat i de polítiques.

Mite 4: NO TINC DRET A REBRE ATENCIÓ SANITÀRIA PEL CÀNCER. 
Veritat: Tothom té dret a accedir a tractaments i serveis d’atenció per càncer que siguin comprovats i efectius, i en igualtat de condicions, per evitar patiment.

Més informació a World Cancer Day

 CATALUNYA SE SITUA PER SOBRE DE LA MITJANA EUROPEA EN SUPERVIVÈNCIA AL CÀNCER

 Catalunya s’ubica per sobre de la mitjana europea pel que fa a la supervivència de malalts oncològics, segons els resultats de l’estudi EUROCARE -5 , publicats el passat 5 de desembre a la revista “Lancet Oncology”. Les dades relatives a Catalunya provenen dels registres de Tarragona i Girona durant el període 2000-2005 i es refereixen als pacients que han sobreviscut almenys cinc anys després d’haver estat diagnosticats de càncer. Prenent com a base aquestes dades, Catalunya presenta -per a la majoria de tumors- una supervivència per sobre de la mitjana europea: estómac (26,8 % enfront del 25,1%), recte (56,4% respecte del 55,8%), mama (84,6% en relació a un 81, 8%), ovari (38,7% sobre un 37,6%) i pròstata (85,6% enfront del 83,4%).

A més a més, l’informe demostra que la xifra d’adults supervivents ha augmentat de manera constant en el continent, però que encara hi ha grans variacions entre països. Així, els països nòrdics, els d’Europa Central i alguns del sud, són els que presenten una índex major de supervivència, mentre que els de l’est són els que registren morts més primerenques. En una segona anàlisi, el càncer infantil representa tot just un 1% de tots els diagnòstics. L’Eurocare dedicat als tumors infantils també constata una millora de gairebé cinc punts percentuals en la supervivència dels infants fins a 14 anys. Segons aquest treball, entre 2005 i 2007, gairebé el 80% dels infants diagnosticats segueix amb vida als cinc anys de diagnòstic (mentre que en el període 1999-2001 aquest percentatge era del 76%). A Espanya, les dades provenen del Registre Nacional de Tumors Infantils. 

UN DE CADA DOS HOMES I UNA DE CADA TRES DONES DESENVOLUPARAN UN CÀNCER AL LLARG DE LA VIDA

 Un de cada dos homes i una de cada tres dones desenvoluparan un càncer al llarg de la vida, segons es desprèn de les darreres dades de l’informe sobre la incidència, la mortalitat, la supervivència i les projeccions de futur del càncer a Catalunya, del Departament de Salut. En l’actualitat, a Catalunya es diagnostiquen uns 33.700 casos de càncer cada any. Els de pròstata, pulmó i còlon i recte són els més freqüents entre els homes, i els de mama, còlon i recte i endometri, entre les dones. 

Segons ha explicat el responsable del Pla Director d’Oncologia, Josep Maria Borràs, hi ha un descens important en la presència d’alguns càncers com ara el de mama, però en canvi s’incrementa de manera preocupant el càncer de pulmó en dones. Actualment, el càncer de pulmó entre les dones ja és el quart més freqüent. Abans ocupava l’onzè lloc, i s’ha incrementat un 5% en els darrers 20 anys. Pel que fa al càncer infantil, es diagnostiquen anualment uns 200 casos (en nens i nenes de menys de 15 anys), dels quals els més freqüents són els hematològics (leucèmies i limfomes) i els de cervell.

L’augment de nous casos de càncer és atribuïble a l’envelliment de la població. La bona notícia és que la taxa de mortalitat per càncer es redueix un 2% cada any. Anualment a Catalunya moren unes 15.700 persones a causa del càncer, i és la primera causa de mortalitat en els homes i la segona en les dones, després de les malalties de l’aparell circulatori. Tot i això, en els darrers deu anys, la taxa de supervivència s’ha incrementat un 10% en els homes i un 5% en les dones.