Alcohol

allloro 26 febrer 2012

De vegades, quan es parla de drogues només es pensa en la cocaïna i l’heroïna, però no en l’alcohol, que és la droga més consumida i acceptada socialment. El consum excessiu i habitual d’alcohol perjudica el fetge i el pàncrees, causa gastritis i úlceres d’estómac, desnutrició i trastorns al sistema nerviós. Pot augmentar el risc de tenir lesions, agreujar problemes físics, psíquics i socials, i pot perjudicar les relacions familiars i laborals. A més, pels mecanismes de tolerància i neuroadaptació cerebral, aquest consum pot derivar a mitjà i llarg terme en dependència de l’alcohol o alcoholisme. Per evitar l’aparició de problemes associats al consum d’alcohol es recomana en general beure’n menys i sempre per sota dels nivells considerats de risc.

El sistema sanitari de Catalunya disposa de professionals de salut formats per prevenir i detectar precoçment els problemes d’alcohol i també professionals especialitzats que, des dels centres d’assistència i seguiment, poden tractar i ajudar les persones amb dependència de l’alcohol, i també els familiars.