12 febrer 2012

Motius d’alarma durant l’embaràs

Durant l’embaràs, es poden produir una sèrie de situacions que no indiquen que estigui passant cap cosa greu, però sí que s’aconsella anar:


A la llevadora i/o al metge/ssa en cas de:


  • Canvis de pes importants.

  • Canvis en les característiques del fluix vaginal (mala olor, coïssor, picor, dolor).

  • Després d’una caiguda.

Llegir més Deixa un comentari
8 febrer 2012

ENDOSCOPI DIGITALOSONA CONTRA EL CANCER, amb la col·laboració de la FUNDACIO PRIVADA CASA TARRADELLAS, ha fet possible la donació d'un ENDOSCOPI DIGITAL a l'Hospital General de Vic. Es un aparell molt important per la detecció precoç del càncer de l'aparell digestiu (càncer d'estómac i de colon).


Deixa un comentari
7 febrer 2012

Cuina sense pares: Tabule

Clica el següent enllaç per veure el vídeo:

Llegir més Deixa un comentari
2 febrer 2012

Activitat física: moure’s

Moure's i mantenir una postura corporal correcta
Com a norma general, l’activitat física implica moviment corporal, tot i que també hi ha exercicis, els isomètrics, que fan augmentar el metabolisme basal sense produir un moviment extern.
Sempre que una persona fa un moviment, per senzill que sigui, està fent una activitat física en què es treballen, en major o menor mesura, totes les qualitats físiques. Però no tots els moviments tenen el mateix efecte sobre l’organisme: n’hi ha que tenen un efecte positiu sobre la persona (el tipus, la quantitat i la intensitat són adequats), n’hi ha que no tenen cap tipus d’efecte (són insuficients per produir qualsevol mena d’adaptació o canvi) i n’hi ha de perjudicials (sobretot quan la quantitat o la intensitat són excessives).
Tot i que en tots els casos és essencial moure’s, s’ha de fer èmfasi en la gent gran i les persones amb problemes de salut, ja que en aquests casos sovint hi ha tendència a la inactivitat, la qual cosa provoca pèrdua de salut i de funcionalitat.

Infermera virtual. Barcelona: Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona; 2009 [accés 7 de maig de 2009]. Disponible a: www.infermeravirtual.com  

Jordi Altés Salla, Entrenador personal
http://www.infermeravirtual.com/ca-es/problemes-de-salut/tractaments/activitat-fisica/consells-de-la-infermera.html#topiscosyconductaserroneas

Deixa un comentari
24 gener 2012

Cuina sense pares: Raviolis al pesto

Clica el següent enllaç per veure el vídeo:

Llegir més Deixa un comentari
8 febrer 2012

CRIBRATGE HIPOACÚSIA NEONATAL

La majoria d’hipoacúsies (sordeses)  infantils estan presents en el primer any de vida (abans del desenvolupament del llenguatge) i d’aquestes un 30-50% són congènites.  Sovint el diagnòstic es retardava entre 1 i 3 anys.

La incidència de sordesa és  > a 5 per cada 1000 nadons, per sobre d’altres malalties congènites  com l’hipotiroïdisme i la fenilcetonúria.

El diagnòstic precoç és bàsic, ja que existeixen mesures terapèutiques que permeten  recuperar el grau d’audició i disminuir o eliminar el risc de trastorns del desenvolupament  psicomotriu  a causa de la hipoacúsia.

Llegir més Deixa un comentari
6 febrer 2012

Cribado del cáncer de pulmón

Hace pocos meses mi paciente José Ignacio de 59 años, fumador desde los 18 años de forma intermitente, me preguntó sobre la necesidad de hacerse un TAC de tórax para la detección precoz delcáncer de pulmón. Había leído la noticia en la prensa sobre la Consulta de Detección Precoz del Cáncer de Pulmón en la Clínica Universitaria de Navarra. Mi respuesta fue que no teníamos suficientes estudios como para recomendar o no que se hiciera la prueba.

Desde entonces nuevos estudios y recomendaciones han sido publicados. Las nuevas directrices de la National Comprehensive Cancer Network NCCN recomiendan fuertemente el uso de TAC de tórax de bajas dosis  para la detección precoz del cáncer de pulmón en individuos con riesgo alto de padecer la enfermedad. El grupo a cribar con exploraciones anuales serían los grandes fumadores 55 a 74 años de edad. Se entiende como fumador de alto riesgo aquel que iguale o supere los 30 paquetes año (fumar un paquete al día durante 30 años). 

Llegir més Deixa un comentari
31 gener 2012

Cuina sense pares: Crema de carbassó

Clica el següent enllaç per veure el vídeo:

Llegir més Deixa un comentari
20 gener 2012

Vacunes per als adults


L'administració de vacunes no s'acaba a la infància. A l'edat adulta la vacunació continua. A més a més de l'administració de les dosis de record (vacunes sistemàtiques) s'inicia una nova fase quan l'individu s'incorpora a l'activitat professional. En aquesta etapa poden produir-se circumstàncies que requereixin més vacunacions, com és ara el cas de necessitar prevenció per a:
  • Determinades professions de risc.

  • Desplaçaments a països on hi ha malalties de les quals cal protegir-se.

  • Ferides accidentals que poden fer necessari avançar els records vacunals.

Llegir més Deixa un comentari